DryAnsible

Zaktualizowano 7 miesięcy temu

Zaktualizowano 7 miesięcy temu

Ansible playbook for mastodon

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Ansible playbook for isso

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Ansible playbook for ghost blog

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Ansible playbook for coturn

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Ansible playbook for borgbackup

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

A Ansible playbook to install and upgrade plume

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Playbook ansible for alltube

Zaktualizowano 9 miesięcy temu

Ludzie