DryAnsible

Ажурирано пре 2 недеља

nginx
HTML 0 0

Ажурирано пре 1 месец

ansible-nsd
Shell 0 0

Ажурирано пре 2 месеци

Ажурирано пре 5 месеци

Ажурирано пре 5 месеци

Ажурирано пре 1 година

Ажурирано пре 1 година

Ansible playbook for mastodon

Ажурирано пре 1 година

Ansible playbook for isso

Ажурирано пре 1 година

Ansible playbook for ghost blog

Ажурирано пре 1 година

Ansible playbook for coturn

Ажурирано пре 1 година

Ansible playbook for borgbackup

Ажурирано пре 1 година

A Ansible playbook to install and upgrade plume

Ажурирано пре 1 година

Playbook ansible for alltube

Ажурирано пре 1 година

Особе