DryAnsible

Ажурирано пре 7 месеци

Ажурирано пре 7 месеци

Ansible playbook for mastodon

Ажурирано пре 9 месеци

Ansible playbook for isso

Ажурирано пре 9 месеци

Ansible playbook for ghost blog

Ажурирано пре 9 месеци

Ansible playbook for coturn

Ажурирано пре 9 месеци

Ansible playbook for borgbackup

Ажурирано пре 9 месеци

A Ansible playbook to install and upgrade plume

Ажурирано пре 9 месеци

Playbook ansible for alltube

Ажурирано пре 9 месеци

Особе