DryAnsible

Uppdaterad 7 månader sedan

Uppdaterad 7 månader sedan

Ansible playbook for mastodon

Uppdaterad 9 månader sedan

Ansible playbook for isso

Uppdaterad 9 månader sedan

Ansible playbook for ghost blog

Uppdaterad 9 månader sedan

Ansible playbook for coturn

Uppdaterad 9 månader sedan

Ansible playbook for borgbackup

Uppdaterad 9 månader sedan

A Ansible playbook to install and upgrade plume

Uppdaterad 9 månader sedan

Playbook ansible for alltube

Uppdaterad 9 månader sedan

Personer