#13 Better systemd service instructions

Sloučený
Dryusdan sloučil 1 revizí z větve framasky/masto-image-bot:update-systemd-service do větve master před před 1 rokem
  1. +10
    -0
      README.md

+ 10
- 0
README.md Zobrazit soubor

@@ -73,4 +73,14 @@ User=masto-bot
TimeoutSec=15
WorkingDirectory=/home/masto-bot/
ExecStart=/usr/bin/python3 bot.py --stream --source=local

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Then do
```
systemctl daemon-reload
systemctl enable bot.service
systemctl start bot.service
```

Načítá se…
Zrušit
Uložit