Un bot qui récupère une image random en local et la publie
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Dryusdan 16b83665a1 finish streaming 2 lat temu
secrets Mettre à jour 'secrets/secrets.txt' 2 lat temu
utils finish streaming 2 lat temu
.gitignore try to correct stream problem 2 lat temu
LICENSE Initial commit 2 lat temu
README.md add stream 2 lat temu
TootHTMLParser.py refactor code 2 lat temu
activity.log refactor code 2 lat temu
bot.py finish streaming 2 lat temu
config.sample.txt add name bot 2 lat temu
requirements.txt Ajouter 'requirements.txt' 2 lat temu

README.md

masto-random-local-image-bot

Un bot qui récupère une image random en local et la publie

Copiez le fichier config.sample.txt en config.txt, ajoutez le chemin de votre dossier image. Remplissez le fichier secrets/secrets.txt et remplissez le avec les code que vous trouverez dans l'onglet développeur de votre compte Mastodon.