Преглед на файлове

Update 'theme-arc-blue.css'

master
nous преди 5 месеца
родител
ревизия
05a366d4f0
променени са 1 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 0 реда
  1. +7
    -0
      theme-arc-blue.css

+ 7
- 0
theme-arc-blue.css Целия файл

@@ -825,6 +825,13 @@
background: #000fdd;
color: #fff;
}
.swagger-ui .opblock .opblock-section-header {
background: hsla(0, 0%, 13.3%, 0.8);
}
.swagger-ui .opblock-body pre {
background: #212121;
color: #b0b0b0;
}
.ui.modal > .header {
background: #6e0000;
color: #d3d3d3;


Зареждане…
Отказ
Запис