KiTTY, un bot Discord qui est un petit chat :) Il est basé sur une ancienne version du bot Red, sous Python 3.6 et qui a des fonctionnalités bien sympatiques !
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.

198 řádky
7.0 KiB

 1. from discord.ext import commands
 2. from .utils.dataIO import dataIO
 3. from .utils import checks
 4. from .utils.chat_formatting import pagify, box
 5. import os
 6. import re
 7. class CustomCommands:
 8. """Custom commands
 9. Creates commands used to display text"""
 10. def __init__(self, bot):
 11. self.bot = bot
 12. self.file_path = "data/customcom/commands.json"
 13. self.c_commands = dataIO.load_json(self.file_path)
 14. @commands.group(aliases=["cc"], pass_context=True, no_pm=True)
 15. async def customcom(self, ctx):
 16. """Custom commands management"""
 17. if ctx.invoked_subcommand is None:
 18. await self.bot.send_cmd_help(ctx)
 19. @customcom.command(name="add", pass_context=True)
 20. @checks.mod_or_permissions(administrator=True)
 21. async def cc_add(self, ctx, command : str, *, text):
 22. """Adds a custom command
 23. Example:
 24. [p]customcom add yourcommand Text you want
 25. """
 26. server = ctx.message.server
 27. command = command.lower()
 28. if command in self.bot.commands:
 29. await self.bot.say("That command is already a standard command.")
 30. return
 31. if server.id not in self.c_commands:
 32. self.c_commands[server.id] = {}
 33. cmdlist = self.c_commands[server.id]
 34. if command not in cmdlist:
 35. cmdlist[command] = text
 36. self.c_commands[server.id] = cmdlist
 37. dataIO.save_json(self.file_path, self.c_commands)
 38. await self.bot.say("Custom command successfully added.")
 39. else:
 40. await self.bot.say("This command already exists. Use "
 41. "`{}customcom edit` to edit it."
 42. "".format(ctx.prefix))
 43. @customcom.command(name="edit", pass_context=True)
 44. @checks.mod_or_permissions(administrator=True)
 45. async def cc_edit(self, ctx, command : str, *, text):
 46. """Edits a custom command
 47. Example:
 48. [p]customcom edit yourcommand Text you want
 49. """
 50. server = ctx.message.server
 51. command = command.lower()
 52. if server.id in self.c_commands:
 53. cmdlist = self.c_commands[server.id]
 54. if command in cmdlist:
 55. cmdlist[command] = text
 56. self.c_commands[server.id] = cmdlist
 57. dataIO.save_json(self.file_path, self.c_commands)
 58. await self.bot.say("Custom command successfully edited.")
 59. else:
 60. await self.bot.say("That command doesn't exist. Use "
 61. "`{}customcom add` to add it."
 62. "".format(ctx.prefix))
 63. else:
 64. await self.bot.say("There are no custom commands in this server."
 65. " Use `{}customcom add` to start adding some."
 66. "".format(ctx.prefix))
 67. @customcom.command(name="delete", pass_context=True)
 68. @checks.mod_or_permissions(administrator=True)
 69. async def cc_delete(self, ctx, command : str):
 70. """Deletes a custom command
 71. Example:
 72. [p]customcom delete yourcommand"""
 73. server = ctx.message.server
 74. command = command.lower()
 75. if server.id in self.c_commands:
 76. cmdlist = self.c_commands[server.id]
 77. if command in cmdlist:
 78. cmdlist.pop(command, None)
 79. self.c_commands[server.id] = cmdlist
 80. dataIO.save_json(self.file_path, self.c_commands)
 81. await self.bot.say("Custom command successfully deleted.")
 82. else:
 83. await self.bot.say("That command doesn't exist.")
 84. else:
 85. await self.bot.say("There are no custom commands in this server."
 86. " Use `{}customcom add` to start adding some."
 87. "".format(ctx.prefix))
 88. @customcom.command(name="list", pass_context=True)
 89. async def cc_list(self, ctx):
 90. """Shows custom commands list"""
 91. server = ctx.message.server
 92. commands = self.c_commands.get(server.id, {})
 93. if not commands:
 94. await self.bot.say("There are no custom commands in this server."
 95. " Use `{}customcom add` to start adding some."
 96. "".format(ctx.prefix))
 97. return
 98. commands = ", ".join([ctx.prefix + c for c in sorted(commands)])
 99. commands = "Custom commands:\n\n" + commands
 100. if len(commands) < 1500:
 101. await self.bot.say(box(commands))
 102. else:
 103. for page in pagify(commands, delims=[" ", "\n"]):
 104. await self.bot.whisper(box(page))
 105. async def on_message(self, message):
 106. if len(message.content) < 2 or message.channel.is_private:
 107. return
 108. server = message.server
 109. prefix = self.get_prefix(message)
 110. if not prefix:
 111. return
 112. if server.id in self.c_commands and self.bot.user_allowed(message):
 113. cmdlist = self.c_commands[server.id]
 114. cmd = message.content[len(prefix):]
 115. if cmd in cmdlist:
 116. cmd = cmdlist[cmd]
 117. cmd = self.format_cc(cmd, message)
 118. await self.bot.send_message(message.channel, cmd)
 119. elif cmd.lower() in cmdlist:
 120. cmd = cmdlist[cmd.lower()]
 121. cmd = self.format_cc(cmd, message)
 122. await self.bot.send_message(message.channel, cmd)
 123. def get_prefix(self, message):
 124. for p in self.bot.settings.get_prefixes(message.server):
 125. if message.content.startswith(p):
 126. return p
 127. return False
 128. def format_cc(self, command, message):
 129. results = re.findall("\{([^}]+)\}", command)
 130. for result in results:
 131. param = self.transform_parameter(result, message)
 132. command = command.replace("{" + result + "}", param)
 133. return command
 134. def transform_parameter(self, result, message):
 135. """
 136. For security reasons only specific objects are allowed
 137. Internals are ignored
 138. """
 139. raw_result = "{" + result + "}"
 140. objects = {
 141. "message" : message,
 142. "author" : message.author,
 143. "channel" : message.channel,
 144. "server" : message.server
 145. }
 146. if result in objects:
 147. return str(objects[result])
 148. try:
 149. first, second = result.split(".")
 150. except ValueError:
 151. return raw_result
 152. if first in objects and not second.startswith("_"):
 153. first = objects[first]
 154. else:
 155. return raw_result
 156. return str(getattr(first, second, raw_result))
 157. def check_folders():
 158. if not os.path.exists("data/customcom"):
 159. print("Creating data/customcom folder...")
 160. os.makedirs("data/customcom")
 161. def check_files():
 162. f = "data/customcom/commands.json"
 163. if not dataIO.is_valid_json(f):
 164. print("Creating empty commands.json...")
 165. dataIO.save_json(f, {})
 166. def setup(bot):
 167. check_folders()
 168. check_files()
 169. bot.add_cog(CustomCommands(bot))