KiTTY, un bot Discord qui est un petit chat :) Il est basé sur une ancienne version du bot Red, sous Python 3.6 et qui a des fonctionnalités bien sympatiques !
Nevar pievienot vairāk kā 25 tēmas Tēmai ir jāsākas ar burtu vai ciparu, tā var saturēt domu zīmes ('-') un var būt līdz 35 simboliem gara.
Repozitorijs ir arhivēts. Tam var aplūkot failus un to var klonēt, bet nevar iesūtīt jaunas izmaiņas, kā arī atvērt jaunas problēmas/izmaiņu pieprasījumus.

184 rindas
6.4 KiB

 1. from discord.ext import commands
 2. from random import choice, shuffle
 3. import aiohttp
 4. import functools
 5. import asyncio
 6. import urllib
 7. from urllib import request
 8. try:
 9. from imgurpython import ImgurClient
 10. except:
 11. ImgurClient = False
 12. CLIENT_ID = "1fd3ef04daf8cab"
 13. CLIENT_SECRET = "f963e574e8e3c17993c933af4f0522e1dc01e230"
 14. GIPHY_API_KEY = "dc6zaTOxFJmzC"
 15. class Image:
 16. """Image related commands."""
 17. def __init__(self, bot):
 18. self.bot = bot
 19. self.imgur = ImgurClient(CLIENT_ID, CLIENT_SECRET)
 20. @commands.group(name="imgur", no_pm=True, pass_context=True)
 21. async def _imgur(self, ctx):
 22. """Retrieves pictures from imgur"""
 23. if ctx.invoked_subcommand is None:
 24. await self.bot.send_cmd_help(ctx)
 25. @_imgur.command(pass_context=True, name="random")
 26. async def imgur_random(self, ctx, *, term: str=None):
 27. """Retrieves a random image from Imgur
 28. Search terms can be specified"""
 29. if term is None:
 30. task = functools.partial(self.imgur.gallery_random, page=0)
 31. else:
 32. task = functools.partial(self.imgur.gallery_search, term,
 33. advanced=None, sort='time',
 34. window='all', page=0)
 35. task = self.bot.loop.run_in_executor(None, task)
 36. try:
 37. results = await asyncio.wait_for(task, timeout=10)
 38. except asyncio.TimeoutError:
 39. await self.bot.say("Error: request timed out")
 40. else:
 41. if results:
 42. item = choice(results)
 43. link = item.gifv if hasattr(item, "gifv") else item.link
 44. await self.bot.say(link)
 45. else:
 46. await self.bot.say("Your search terms gave no results.")
 47. @_imgur.command(pass_context=True, name="search")
 48. async def imgur_search(self, ctx, *, term: str):
 49. """Searches Imgur for the specified term and returns up to 3 results"""
 50. task = functools.partial(self.imgur.gallery_search, term,
 51. advanced=None, sort='time',
 52. window='all', page=0)
 53. task = self.bot.loop.run_in_executor(None, task)
 54. try:
 55. results = await asyncio.wait_for(task, timeout=10)
 56. except asyncio.TimeoutError:
 57. await self.bot.say("Error: request timed out")
 58. else:
 59. if results:
 60. shuffle(results)
 61. msg = "Search results...\n"
 62. for r in results[:3]:
 63. msg += r.gifv if hasattr(r, "gifv") else r.link
 64. msg += "\n"
 65. await self.bot.say(msg)
 66. else:
 67. await self.bot.say("Your search terms gave no results.")
 68. @_imgur.command(pass_context=True, name="subreddit")
 69. async def imgur_subreddit(self, ctx, subreddit: str, sort_type: str="top", window: str="day"):
 70. """Gets images from the specified subreddit section
 71. Sort types: new, top
 72. Time windows: day, week, month, year, all"""
 73. sort_type = sort_type.lower()
 74. if sort_type not in ("new", "top"):
 75. await self.bot.say("Only 'new' and 'top' are a valid sort type.")
 76. return
 77. elif window not in ("day", "week", "month", "year", "all"):
 78. await self.bot.send_cmd_help(ctx)
 79. return
 80. if sort_type == "new":
 81. sort = "time"
 82. elif sort_type == "top":
 83. sort = "top"
 84. links = []
 85. task = functools.partial(self.imgur.subreddit_gallery, subreddit,
 86. sort=sort, window=window, page=0)
 87. task = self.bot.loop.run_in_executor(None, task)
 88. try:
 89. items = await asyncio.wait_for(task, timeout=10)
 90. except asyncio.TimeoutError:
 91. await self.bot.say("Error: request timed out")
 92. return
 93. for item in items[:3]:
 94. link = item.gifv if hasattr(item, "gifv") else item.link
 95. links.append("{}\n{}".format(item.title, link))
 96. if links:
 97. await self.bot.say("\n".join(links))
 98. else:
 99. await self.bot.say("No results found.")
 100. @commands.command(pass_context=True, no_pm=True)
 101. async def gif(self, ctx, *keywords):
 102. """Retrieves first search result from giphy"""
 103. if keywords:
 104. keywords = "+".join(keywords)
 105. else:
 106. await self.bot.send_cmd_help(ctx)
 107. return
 108. url = ("http://api.giphy.com/v1/gifs/search?&api_key={}&q={}"
 109. "".format(GIPHY_API_KEY, keywords))
 110. async with aiohttp.get(url) as r:
 111. result = await r.json()
 112. if r.status == 200:
 113. if result["data"]:
 114. await self.bot.say(result["data"][0]["url"])
 115. else:
 116. await self.bot.say("No results found.")
 117. else:
 118. await self.bot.say("Error contacting the API")
 119. @commands.command(pass_context=True, no_pm=True)
 120. async def gifr(self, ctx, *keywords):
 121. """Retrieves a random gif from a giphy search"""
 122. if keywords:
 123. keywords = "+".join(keywords)
 124. else:
 125. await self.bot.send_cmd_help(ctx)
 126. return
 127. url = ("http://api.giphy.com/v1/gifs/random?&api_key={}&tag={}"
 128. "".format(GIPHY_API_KEY, keywords))
 129. async with aiohttp.get(url) as r:
 130. result = await r.json()
 131. if r.status == 200:
 132. if result["data"]:
 133. await self.bot.say(result["data"]["url"])
 134. else:
 135. await self.bot.say("No results found.")
 136. else:
 137. await self.bot.say("Error contacting the API")
 138. @commands.command(pass_context=True, no_pm=True)
 139. async def unsplash(self):
 140. """A command to show you some Pictures from Unsplash"""
 141. picture_unsplash = urllib.request.urlopen("https://source.unsplash.com/random").geturl()
 142. await self.bot.say(picture_unsplash)
 143. @commands.command(pass_context=True, no_pm=True)
 144. async def picsum(self, *keywords):
 145. """lorem ipsum but in pictures"""
 146. url = ("https://picsum.photos/200/300/?random")
 147. picture_picsur = urllib.request.urlopen(url).geturl()
 148. await self.bot.say(picture_picsur)
 149. def setup(bot):
 150. if ImgurClient is False:
 151. raise RuntimeError("You need the imgurpython module to use this.\n"
 152. "pip3 install imgurpython")
 153. bot.add_cog(Image(bot))