KiTTY, un bot Discord qui est un petit chat :) Il est basé sur une ancienne version du bot Red, sous Python 3.6 et qui a des fonctionnalités bien sympatiques !
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.

37 rader
1.3 KiB

 1. from discord.ext import commands
 2. import aiohttp
 3. import re
 4. class YouTube:
 5. """Commands for Youtube"""
 6. def __init__(self, bot):
 7. self.bot = bot
 8. self.youtube_regex = (
 9. r'(https?://)?(www\.)?'
 10. '(youtube|youtu|youtube-nocookie)\.(com|be)/'
 11. '(watch\?v=|embed/|v/|.+\?v=)?([^&=%\?]{11})')
 12. @commands.command(pass_context=True, name='youtube', no_pm=True)
 13. async def _youtube(self, context, *, query: str):
 14. """Search on Youtube"""
 15. try:
 16. url = 'https://www.youtube.com/results?'
 17. payload = {'search_query': ''.join(query)}
 18. headers = {'user-agent': 'KiTTY/1.0'}
 19. conn = aiohttp.TCPConnector()
 20. session = aiohttp.ClientSession(connector=conn)
 21. async with session.get(url, params=payload, headers=headers) as r:
 22. result = await r.text()
 23. session.close()
 24. yt_find = re.findall(r'href=\"\/watch\?v=(.{11})', result)
 25. url = 'https://www.youtube.com/watch?v={}'.format(yt_find[0])
 26. await self.bot.say(url)
 27. except Exception as e:
 28. message = 'Something went wrong :cat: ! [{}]'.format(e)
 29. await self.bot.say(message)
 30. def setup(bot):
 31. n = YouTube(bot)
 32. bot.add_cog(n)