Traduction française pour le thème Ghost Paway : https://github.com/godofredoninja/Paway
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
KazukyAkayashi 8896c295f8 Mise à jour de 'fr.json' 11 miesięcy temu
README.md Mise à jour de 'README.md' 11 miesięcy temu
fr.json Mise à jour de 'fr.json' 11 miesięcy temu

README.md

Paway-FR

Traduction française pour le thème Ghost Paway