March 1, 2020 - May 30, 2020

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 3 revizí do master a 3 revizí do všech větví. Na master, 70 soubory se změnily a bylo zde 4 přidání a 92 odebrání.