Преглед на файлове

Update dependency gulp to v4.0.2

master
Renovate Bot преди 1 година
родител
ревизия
0494b48ad0
No known key found for this signature in database GPG ключ ID: 30DC19D6846E13FA
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 4 реда
  1. +1
    -1
      package.json
  2. +3
    -3
      yarn.lock

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -50,7 +50,7 @@
"beeper": "1.1.1",
"cssnano": "4.1.10",
"gscan": "2.6.0",
"gulp": "4.0.1",
"gulp": "4.0.2",
"gulp-livereload": "4.0.1",
"gulp-postcss": "8.0.0",
"gulp-uglify": "3.0.2",


+ 3
- 3
yarn.lock Целия файл

@@ -1746,9 +1746,9 @@ gulp-zip@4.2.0:
vinyl "^2.1.0"
yazl "^2.1.0"

gulp@4.0.1:
version "4.0.1"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/gulp/-/gulp-4.0.1.tgz#987a38a55a7d3677f6b49e291b06bc05809f33d9"
gulp@4.0.2:
version "4.0.2"
resolved "https://registry.yarnpkg.com/gulp/-/gulp-4.0.2.tgz#543651070fd0f6ab0a0650c6a3e6ff5a7cb09caa"
dependencies:
glob-watcher "^5.0.3"
gulp-cli "^2.2.0"


Зареждане…
Отказ
Запис