Преглед на файлове

🎨 Do not stretch author profile image (#365)

- add `object-fit: cover` to `.author-profile-image` to prevent non-square images being stretched/squashed
master
Niels преди 2 години
committed by Kevin Ansfield
родител
ревизия
0f3651c23f
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -459,6 +459,7 @@ The knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px o
height: 25px;
margin-right: 5px;
border-radius: 100%;
object-fit: cover;
}

.post-card-author {


Зареждане…
Отказ
Запис