Преглед на файлове

Reduce sticked header by 10px on desktop

master
Angristan преди 2 години
родител
ревизия
131dd602a2
променени са 3 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +7
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 7
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -1942,4 +1942,11 @@ Usage (In Ghost editor):
/* reduce the bottom padding of the author card */
.post-full-footer {
padding: 3vw 0 3vw;
}

/* Reduce sticked header by 10px on desktop */
@media (min-width: 900px) {
.floating-header {
height: 50px;
}
}

Зареждане…
Отказ
Запис