Renovate Bot преди 1 година
committed by Hannah Wolfe
родител
ревизия
3a40332515
променени са 2 файла, в които са добавени 1012 реда и са изтрити 852 реда
  1. +5
    -5
      package.json
  2. +1007
    -847
      yarn.lock

+ 5
- 5
package.json Целия файл

@@ -47,13 +47,13 @@
"beeper": "1.1.1",
"cssnano": "4.1.10",
"gscan": "2.2.1",
"gulp": "3.9.1",
"gulp": "4.0.0",
"gulp-filter": "5.1.0",
"gulp-livereload": "3.8.1",
"gulp-postcss": "6.4.0",
"gulp-sourcemaps": "1.12.1",
"gulp-livereload": "4.0.1",
"gulp-postcss": "8.0.0",
"gulp-sourcemaps": "2.6.5",
"gulp-uglify": "3.0.2",
"gulp-watch": "4.3.11",
"gulp-watch": "5.0.1",
"gulp-zip": "4.2.0",
"postcss-color-function": "4.0.1",
"postcss-custom-properties": "8.0.9",


+ 1007
- 847
yarn.lock
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис