Преглед на файлове

Upgrading Casper to 2.9.2

master
Rish преди 1 година
родител
ревизия
40ae0e97f9
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      package.json

+ 1
- 1
package.json Целия файл

@@ -2,7 +2,7 @@
"name": "casper",
"description": "The default personal blogging theme for Ghost. Beautiful, minimal and responsive.",
"demo": "https://demo.ghost.io",
"version": "2.9.1",
"version": "2.9.2",
"engines": {
"ghost": ">=2.0.0",
"ghost-api": "v2"


Зареждане…
Отказ
Запис