Преглед на файлове

Update css processors

master
Renovate Bot преди 1 година
committed by Hannah Wolfe
родител
ревизия
56c9795306
променени са 2 файла, в които са добавени 749 реда и са изтрити 1043 реда
  1. +5
    -5
      package.json
  2. +744
    -1038
      yarn.lock

+ 5
- 5
package.json Целия файл

@@ -43,9 +43,9 @@
"bugs": "https://github.com/TryGhost/Casper/issues",
"contributors": "https://github.com/TryGhost/Casper/graphs/contributors",
"devDependencies": {
"autoprefixer": "6.7.7",
"autoprefixer": "9.4.10",
"beeper": "1.1.1",
"cssnano": "3.10.0",
"cssnano": "4.1.10",
"gscan": "2.2.1",
"gulp": "3.9.1",
"gulp-filter": "5.1.0",
@@ -55,9 +55,9 @@
"gulp-uglify": "3.0.2",
"gulp-watch": "4.3.11",
"gulp-zip": "4.2.0",
"postcss-color-function": "2.0.1",
"postcss-custom-properties": "5.0.2",
"postcss-easy-import": "1.0.1",
"postcss-color-function": "4.0.1",
"postcss-custom-properties": "8.0.9",
"postcss-easy-import": "3.0.0",
"pump": "3.0.0"
},
"config": {


+ 744
- 1038
yarn.lock
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис