Преглед на файлове

Fix mobile display bug on smaller screens

master
John O'Nolan преди 2 години
родител
ревизия
636882bce4
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -1376,6 +1376,7 @@ Usage (In Ghost editor):
@media (max-width: 650px) {
.post-full-footer .author-list-item {
width: 54px;
height: 54px;
}
}Зареждане…
Отказ
Запис