Преглед на файлове

Fix rendering bug for non-square user images

master
John O'Nolan преди 2 години
родител
ревизия
6417b4cf2a
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +2
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -465,6 +465,8 @@ The knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px o
.author-profile-image,
.avatar-wrapper {
display: block;
width: 100%;
height: 100%;
background: color(var(--lightgrey) l(+10%));
border-radius: 100%;Зареждане…
Отказ
Запис