Procházet zdrojové kódy

Added "yarn ship" command

no issue

- @TODO: add the ability to draft a release when running `yarn ship`
master
kirrg001 před 1 rokem
rodič
revize
6541544026
1 změnil soubory, kde provedl 3 přidání a 1 odebrání
  1. +3
    -1
      package.json

+ 3
- 1
package.json Zobrazit soubor

@@ -15,7 +15,9 @@
"scripts": {
"dev": "gulp",
"zip": "gulp zip",
"test": "gscan ."
"test": "gscan .",
"preship": "yarn test",
"ship": "STATUS=$(git status --porcelain); echo $STATUS; if [ -z \"$STATUS\" ]; then yarn version && git push --follow-tags; fi"
},
"author": {
"name": "Ghost Foundation",


Načítá se…
Zrušit
Uložit