Преглед на файлове

Maybe fix it properly this time instead of completely failing

master
John O'Nolan преди 2 години
родител
ревизия
8e865b797b
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -1
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -415,7 +415,7 @@ The knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px o
}

.post-card-content-link {
flex-grow; 1;
flex-grow: 1;
position: relative;
display: block;
padding: 25px 25px 0;


Зареждане…
Отказ
Запис