Преглед на файлове

Justify post content

master
Angristan преди 2 години
родител
ревизия
9ae21045b7
променени са 3 файла, в които са добавени 7 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +5
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 5
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -1949,4 +1949,9 @@ Usage (In Ghost editor):
.floating-header {
height: 50px;
}
}

/* Justify post content */
.post-full-content {
text-align: justify;
}

Зареждане…
Отказ
Запис