Преглед на файлове

Fixed wide blockquote bug when used first in post

Closes https://github.com/TryGhost/Casper/issues/355
master
John O'Nolan преди 3 години
родител
ревизия
9caeb2a2e7
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -1
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -763,7 +763,7 @@ Usage (In Ghost editor):
}

@media (min-width: 1000px) {
.post-full-content blockquote {
.post-full-content blockquote:not(:first-of-type) {
width: 100vw;
max-width: 1060px;
}


Зареждане…
Отказ
Запис