Преглед на файлове

Version bump to 0.9.3

master
Hannah Wolfe преди 6 години
родител
ревизия
a41588f3e5
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      package.json

+ 2
- 2
package.json Целия файл

@@ -1,4 +1,4 @@
{
"name": "Casper",
"version": "0.9.2"
}
"version": "0.9.3"
}

Зареждане…
Отказ
Запис