Преглед на файлове

Added "package.json" file

Includes "name" and "version" setting
master
polygonix преди 6 години
родител
ревизия
b020823408
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +4
    -0
      package.json

+ 4
- 0
package.json Целия файл

@@ -0,0 +1,4 @@
{
"name": "Casper",
"version": "0.9.2"
}

Зареждане…
Отказ
Запис