John O'Nolan преди 3 години
родител
ревизия
b024b544e4
променени са 3 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +3
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 3
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -392,6 +392,9 @@ The knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px o

.post-card-image-link {
position: relative;
display: block;
overflow: hidden;
border-radius: 5px 5px 0 0;
}

.post-card-image {


Зареждане…
Отказ
Запис