Преглед на файлове

Updated hover animations

master
John O'Nolan преди 2 години
родител
ревизия
b078dcb86e
променени са 3 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 5 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +3
  -3
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 3
- 3
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -395,9 +395,9 @@ The knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px o
}

.post-card:hover {
box-shadow: 0 0 1px rgba(39,44,49,0.10), 0 3px 16px rgba(39, 44, 49,0.07);
transition: all 0.3s ease;
transform: translate3D(0, -1px, 0);
box-shadow: rgba(39,44,49,0.07) 8px 28px 50px, rgba(39, 44, 49, 0.04) 1px 6px 12px;
transition: all 0.4s ease;
transform: translate3D(0, -1px, 0) scale(1.02);
}

.post-card-image-link {


Зареждане…
Отказ
Запис