Преглед на файлове

Fix bug with embeds overflowing content width

master
John O'Nolan преди 1 година
родител
ревизия
c8c63d170c
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -1
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -1887,7 +1887,7 @@ Usage (In Ghost editor):
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
min-width: 100%;
width: 100%;
}

.kg-embed-card .fluid-width-video-wrapper {


Зареждане…
Отказ
Запис