Преглед на файлове

Fixed z-index bug with header title/description

closes #363
- add z-index to `.site-title` and `.site-description` so they aren't covered by the header overlay
master
Kevin Ansfield преди 3 години
родител
ревизия
e4e6bb9c5a
променени са 3 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 2 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +2
  -0
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 2
- 0
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -160,6 +160,7 @@ body {
padding: 0;
font-size: 3.8rem;
font-weight: 700;
z-index: 10;
}

.site-logo {
@@ -173,6 +174,7 @@ body {
font-weight: 300;
letter-spacing: 0.5px;
opacity: 0.8;
z-index: 10;
}

@media (max-width: 500px) {


Зареждане…
Отказ
Запис