Преглед на файлове

🐛 Fixed content overflow on mobile

closes https://github.com/TryGhost/Casper/issues/464
- setting max-width of `kg-markdown-card` wrapper that is still used by non-Koenig posts
master
Peter Zimon преди 2 години
committed by Kevin Ansfield
родител
ревизия
f67caaba5c
променени са 3 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
 1. +1
  -1
    assets/built/screen.css
 2. +1
  -1
    assets/built/screen.css.map
 3. +1
  -1
    assets/css/screen.css

+ 1
- 1
assets/built/screen.css
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/built/screen.css.map
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 1
- 1
assets/css/screen.css Целия файл

@@ -1831,7 +1831,7 @@ Usage (In Ghost editor):
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
max-width: 920px;
max-width: 100%;
}

.post-template .kg-card-markdown > p:first-child {


Зареждане…
Отказ
Запис