Custom Ghost theme for my blog, based on Casper https://www.geber.ga
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 line
76 KiB

  1. {"version":3,"sources":["global.css","screen.css"],"names":[],"mappings":"AAqBA,8YA6EI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,SAAU,AACV,aAAc,AACd,eAAgB,AAChB,uBAAyB,CAC5B,AACD,KACI,aAAe,CAClB,AACD,MAEI,eAAiB,CACpB,AACD,aAEI,WAAa,CAChB,AACD,oDAII,WAAY,AACZ,YAAc,CACjB,AAKD,IACI,cAAgB,CACnB,AACD,KACI,sBAAuB,AACvB,uBAAwB,AAExB,0BAA2B,AAC3B,6BAA+B,CAClC,AACD,iBAGI,kBAAoB,CACvB,AACD,EACI,4BAA8B,CACjC,AACD,iBAEI,SAAW,CACd,AACD,SAEI,eAAkB,CACrB,AACD,SAGI,iBAAmB,CACtB,AACD,GACI,eAAiB,AACjB,aAAe,CAClB,AACD,MACI,aAAe,CAClB,AACD,QAEI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,cAAe,AACf,uBAAyB,CAC5B,AACD,IACI,SAAY,CACf,AACD,IACI,aAAgB,CACnB,AACD,IACI,QAAU,CACb,AACD,eACI,eAAiB,CACpB,AACD,KACI,wBAA0B,CAC7B,AACD,kBAII,gCAAkC,AAClC,aAAe,CAClB,AACD,sCAKI,SAAU,AACV,cAAe,AACf,YAAc,CACjB,AACD,OACI,iBAAkB,AAClB,WAAa,CAChB,AACD,cAEI,mBAAqB,CACxB,AACD,oEAKI,eAAgB,AAEhB,yBAA2B,CAC9B,AACD,sCAEI,cAAgB,CACnB,AACD,iDAEI,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AACD,MACI,kBAAoB,CACvB,AACD,YACI,YAAc,CACjB,AACD,uCAEI,sBAAuB,AACvB,SAAW,CACd,AACD,4FAEI,WAAa,CAChB,AACD,mBACI,uBAAwB,AAExB,4BAA8B,CACjC,AACD,+FAEI,uBAAyB,CAC5B,AACD,OACI,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AACD,SACI,aAAe,CAClB,AACD,MACI,iBAAkB,AAClB,wBAA0B,CAC7B,AACD,MAEI,SAAW,CACd,AAMD,KAEI,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AAEjB,yCAA8C,CACjD,AACD,UANI,iBAAmB,CAqBtB,AAfD,KAEI,cAAqC,AACrC,yHAAyI,AACzI,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,kCAAmC,AACnC,gBAAiB,AAEjB,mCAAoC,AACpC,kCAAmC,AACnC,oCAAsC,CACzC,AAED,iBACI,iBAAkB,AAClB,kBAA+C,CAClD,AAHD,YACI,iBAAkB,AAClB,kBAA+C,CAClD,AAED,GACI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,qBAAsB,AACtB,UAAW,AACX,WAAY,AACZ,SAAU,AACV,4BAAsD,CACzD,AAED,kCAMI,qBAAuB,CAC1B,AAED,SACI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AAED,SACI,eAAiB,CACpB,AAED,sBAKI,gBAAoB,CACvB,AAED,MAEI,mBAAoB,AACpB,mBAAqB,CACxB,AAED,wBAII,iBAAoB,CACvB,AAED,GACI,eAAiB,CACpB,AAED,GACI,kBAAoB,CACvB,AAED,MAEI,cAAgB,CACnB,AAED,GACI,cAAgB,AAChB,kBAAoB,AACpB,iBAAmB,CACtB,AAED,GACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,cAAuB,AACvB,gBAAiB,AACjB,gBAAkB,CACrB,AAED,GACI,eAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,eAAgB,AAChB,gBAAyB,AACzB,8BAA0C,CAC7C,AAED,aACI,cAAgB,AAChB,gBAAiB,AACjB,eAAiB,CACpB,AAED,iBACI,qBAAsB,AACtB,yBAA4B,AAC5B,eAAiB,AACjB,UAAa,CAChB,AAED,wBACI,qBAAuB,CAC1B,AAED,gBACI,eAAkB,CACrB,AACD,kBACI,eAAoB,CACvB,AAED,EACI,cAAiC,AACjC,oBAAsB,CACzB,AAED,QACI,yBAA2B,CAC9B,AAED,kBAMI,aAAc,AACd,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,iCAAmC,CACtC,AAED,GACI,gBAAoB,AACpB,eAAgB,AAChB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,cAAgB,CACnB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAQD,MALI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CAOpB,ACpcD,KACI,kBAAoB,CACvB,AAED,KACI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,wBAAmC,AACnC,sBAAuB,AACvB,kBAAoB,CACvB,AAED,QACI,kBAAmB,AACnB,kBAAmB,AACnB,mBAAqB,CACxB,AAMD,cACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,gBAAkB,CACrB,AAED,WACI,YAAa,AACb,oBAAa,AAAb,WAAa,CAChB,AAGD,OACI,kBAAmB,AACnB,aAAe,CAClB,AAGD,OACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,UAAY,CACf,AAeD,yBACI,+EAGI,iBAAkB,AAClB,aAAe,CAClB,AACD,yBACI,kBAAmB,AACnB,SAAW,CACd,CACJ,AAMD,aACI,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,oBAAqB,AACrB,WAAY,AACZ,iCAAkE,AAClE,qBAAuB,CAC1B,AAED,oBAKI,SAAU,AAIV,0BAA6B,CAChC,AAED,uCAXI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,MAAO,AACP,QAAS,AAET,OAAQ,AACR,WAAY,AACZ,aAAe,CAelB,AAXD,mBAKI,YAAa,AAIb,YAAa,AACb,sDAA2D,CAC9D,AAED,yDAEI,YAAc,CACjB,AAED,qBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AAED,YACI,WAAY,AACZ,SAAU,AACV,UAAW,AACX,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,eAAiB,CACpB,AAED,kBACI,WAAY,AACZ,SAAU,AACV,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,UAAa,CAChB,AAED,yBACI,YACI,cAAgB,CACnB,AACD,kBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAMD,UACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AAEb,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AAExB,YAAa,AACb,gBAAkB,CACrB,AAED,yBARI,oBAAc,AAAd,aAAc,AAGd,iBAAmB,CAiBtB,AAZD,eAEI,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AAEjB,iCAAkC,AAClC,kBAAmB,AACnB,oBAAqB,AACrB,oBAAsB,AACtB,mBAAoB,AAEpB,4BAA8B,CACjC,AAUD,eACI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,gBAAkB,AAClB,oBAAuB,CAC1B,AAED,qBACI,oBAAsB,CACzB,AAED,mBACI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,WAAa,CAChB,AAED,KACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,mBAAoB,AACpB,UAAW,AACX,eAAiB,CACpB,AAED,QAGI,UAAW,AACX,wBAA0B,CAC7B,AAED,kBANI,cAAe,AACf,QAAU,CAWb,AAND,UAGI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,UAAa,CAChB,AAED,gBACI,qBAAsB,AACtB,SAAW,CACd,AAED,gBAII,WAAa,CAChB,AAED,8BANI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,kBAAoB,CAQvB,AAED,6BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,aACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,SAAU,AACV,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,UAAa,CAChB,AAED,mBACI,SAAW,CACd,AAED,iBACI,cAAe,AACf,SAAW,CACd,AAED,oBACI,aAAe,CAClB,AAED,oBACI,aAAe,CAClB,AAED,yBACI,WAAa,CAChB,AAED,qBACI,aAAe,CAClB,AAED,kBACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,sBAAuB,AACvB,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,UAAa,CAChB,AAED,wBACI,qBAAsB,AACtB,SAAW,CACd,AAED,YACI,UAAa,CAChB,AAED,kBACI,SAAW,CACd,AAED,gBACI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,SAAW,CACd,AAED,yBACI,aACI,gBAAiB,AACjB,cAAgB,CACnB,AACD,eACI,eAAgB,AAChB,gBAAkB,CACrB,AACD,gBACI,YAAc,CACjB,CACJ,AAMD,WACI,kBAAmB,AAEnB,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,eAAgB,AAChB,gBAAoB,CACvB,AAED,sBANI,oBAAc,AAAd,YAAc,CAkBjB,AAZD,WACI,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAEhB,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,iBAAkB,AAClB,oBAA+B,AAC/B,sBAAuB,AACvB,kBAAmB,AACnB,2EAAkF,AAClF,uBAA0B,CAC7B,AAED,iBACI,4EAAmF,AACnF,wBAA0B,AAC1B,2CAA+C,CAClD,AAED,sBACI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,gBAAiB,AACjB,yBAA2B,CAC9B,AAED,iBACI,WAAY,AACZ,aAAc,AACd,iCAAqD,AACrD,qBAAuB,CAC1B,AAED,wBACI,kBAAmB,AACnB,oBAAa,AAAb,YAAa,AACb,cAAe,AACf,oBAAqB,AACrB,aAAuB,CAC1B,AAED,8BACI,oBAAsB,CACzB,AAED,gBACI,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,wBAA0B,CAC7B,AAED,iBACI,YAAc,CACjB,AAED,mBACI,oBAAa,AAAb,YAAa,AACb,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAA+B,AAA/B,6BAA+B,CAClC,AAED,mBACI,yBAA4B,CAC/B,AAED,gBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,mBAAsB,AAAtB,qBAAsB,AACtB,mBAAqB,CACxB,AAED,sBACI,cAAe,AACf,mBAA4C,AAC5C,mBAAoB,AAEpB,gBAAkB,CACrB,AAED,uEAEI,iBAAmB,CACtB,AAED,aACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,2BAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,SAAU,AACV,UAAW,AACX,eAAiB,CACpB,AAED,kBACI,kBAAmB,AACnB,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,SAAU,AACV,SAAW,CACd,AAED,8BACI,UAAY,CACf,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,+BACI,SAAW,CACd,AACD,gCACI,SAAW,CACd,AAED,eAGI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,WAAa,CAGhB,AAED,8BATI,cAAe,AACf,gBAAiB,AAIjB,sBAAuB,AACvB,kBAAoB,CAYvB,AATD,eAGI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,YAAa,AAGb,oDAA+D,CAClE,AAED,yBACI,kCACI,SAAU,AACV,gDAA0D,CAC7D,CACJ,AAED,qBACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,YAAa,AACb,cAAe,AACf,gBAAiB,AACjB,WAAa,AACb,iBAAkB,AAClB,oBAAsB,AACtB,mBAAoB,AACpB,mBAA4B,AAC5B,kBAAmB,AACnB,yEAAgF,AAChF,UAAW,AACX,iDAA0D,AAC1D,0BAA2B,AAC3B,mBAAqB,CACxB,AAED,6CACI,UAAa,AACb,uBAA2B,CAC9B,AAED,yBACI,qBACI,YAAc,CACjB,CACJ,AAED,cACI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,wBAA0B,CAC7B,AAQD,yBACI,oEACI,kBAAe,AAAf,cAAe,AACf,uBAAoB,AAApB,kBAAoB,CACvB,AAED,0FACI,kBAAmB,AACnB,kBAAe,AAAf,cAAe,AACf,yBAA2B,CAC9B,AAED,qFACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,WAAa,CAChB,AAED,uFACI,mBAAgB,AAAhB,cAAgB,CACnB,AAED,uEACI,gBAAkB,CACrB,AAED,sEACI,iBAAkB,AAClB,kBAAoB,CACvB,AAED,4FACI,mBAAqB,CACxB,AAED,oFACI,mBAAqB,CACxB,CACJ,AAED,kCACI,YAAc,CACjB,AAID,yBACI,WACI,eAAiB,CACpB,AACD,WACI,iBAAmB,CACtB,CACJ,AAOD,oDAEI,mBAAoB,AACpB,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,kBAAmB,AACnB,UAAY,CACf,AAGD,kBACI,cAAe,AACf,oBAAqB,AACrB,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AACD,yBACI,kBACI,qBAAuB,CAC1B,CACJ,AAED,gBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,wBAA0B,CAC7B,AAED,qBACI,aAAmB,CACtB,AAED,iBACI,SAAU,AACV,aAAqC,CACxC,AAED,cACI,qBAAsB,AACtB,gBAAkB,CACrB,AAED,iBACI,sBAAuB,AACvB,aAAc,AACd,uBAA2C,AAC3C,sBAAuB,AACvB,iBAAmB,CACtB,AAED,0BACI,iBACI,qBAAsB,AACtB,aAAc,AACd,eAAiB,CACpB,CACJ,AAED,yBACI,iBACI,YAAc,CACjB,CACJ,AAED,mBACI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,qBAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,0BAA4B,AAC5B,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,0BACI,mBACI,iBAAmB,CACtB,CACJ,AACD,yBACI,mBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,0BAII,UAAW,AAOX,uBAAyB,CAC5B,AAED,mDAbI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,SAAU,AAEV,WAAY,AACZ,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,aAAc,AACd,8BAAgC,AAChC,gBAAkB,CAgBrB,AAZD,yBAII,WAAY,AAOZ,sBAAwB,CAC3B,AAED,6BACI,aAAe,CAClB,AAED,uEAEI,YAAc,CACjB,AAED,+SAcI,cAAgB,CACnB,AAED,sBACI,qBAAuB,CAC1B,AAED,wBACI,QAAU,CACb,AAED,qBACI,WAAY,AACZ,iCAAuC,CAC1C,AAED,2BACI,cAAmB,AACnB,oBAAsB,CACzB,AAED,gDAEI,aAAqC,CACxC,AAED,yBACI,qBAAsB,AACtB,iBAAmB,CACtB,AAED,kCACI,YAAc,CACjB,AAED,gDAEI,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,gBAAkB,CACrB,AACD,0BACI,gDAEI,UAAY,CACf,CACJ,AAWD,qCACI,eAAgB,AAChB,WAAa,CAChB,AAWD,gCACI,cAAe,AACf,gBAAiB,AACjB,mBAAqB,CACxB,AAGD,0BACI,aAAe,CAClB,AAED,8BACI,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,6BAA+B,CAClC,AAED,gCACI,eAAkB,AAClB,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,oBAAqB,AACrB,iBAAmB,CACtB,AAED,2CACI,eAAiB,CACpB,AAED,wBACI,kBAAmB,AACnB,eAAiB,AACjB,gBAAiB,AACjB,0BAA2B,AAC3B,mBAA6B,AAC7B,iBAAmB,CACtB,AAED,uBACI,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,aAAc,AACd,eAAgB,AAChB,sBAAiD,AACjD,cAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,mBAA0C,AAC1C,iBAAmB,CACtB,AAED,4BACI,UAAW,AACX,kBAAmB,AACnB,oBAAqB,AACrB,sBAAwB,CAC3B,AAED,8BACI,aAAe,CAClB,AAED,8CACI,kBAAoB,CACvB,AAED,sBACI,YAAc,CACjB,AAED,4BACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,UAAW,AACX,SAAU,AACV,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,UAAW,AACX,YAAa,AACb,mBAA4C,AAC5C,0BAA2B,AAC3B,uBAAyB,CAC5B,AAED,oIAMI,cAAqC,AACrC,wHAAyI,CAC5I,AAED,sBACI,mBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,sBACI,mBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,sBACI,mBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,sBACI,mBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,sBACI,cAAe,AACf,cAAgB,AAChB,oBAAqB,AACrB,SAAU,AACV,cAAmB,AACnB,0BAA2B,AAC3B,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,iBAAmB,CACtB,AACD,0BACI,sBACI,iBAAkB,AAClB,WAAa,CAChB,CACJ,AACD,yBACI,sBACI,iBAAmB,AACnB,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,sBACI,mBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,sBACI,cAAgB,CACnB,CACJ,AAED,eACI,kBAAoB,CACvB,AAED,WACI,gBAAkB,CACrB,AAED,aACI,QAAU,CACb,AAED,kBACI,wBAA8B,AAC9B,iBAAkB,AAClB,gBAAkB,AAClB,+BAAiC,AACjC,yBAA4B,CAC/B,AAGD,yBACI,gBACI,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AACD,iBACI,gBAAkB,CACrB,AACD,iBACI,kBAAmB,AACnB,YAAc,CACjB,AACD,mBACI,SAAW,CACd,AACD,mDAEI,YAAc,CACjB,CACJ,AAGD,yBACI,qBAAsB,AACtB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,eAAgB,AAChB,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,yBAA0B,AAC1B,yHAAyI,AACzI,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,mBAAoB,AAIpB,iCAAkC,AAClC,uJAA+L,AAC/L,oCAAsC,AACtC,oCAAsC,AACtC,2BAA6B,CAPhC,AAUD,wCACI,mEAAiG,AACjG,0BAA2B,AAC3B,2BAA6B,CAChC,AAED,uCACI,oEAAgG,AAChG,2BAA4B,AAC5B,0BAA2B,AAC3B,2BAA6B,CAChC,AAED,4BACI,cAAuB,AACvB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,gBAAiB,AACjB,yBAA0B,AAC1B,wBAAiD,CACpD,AAED,wDAEI,iBAAkB,AAClB,wBAAwD,CAC3D,AAMD,gBACI,eAAgB,AAChB,sBAAuB,AACvB,yBAAiD,AACjD,kBAAmB,AACnB,mBAA2C,AAC3C,iBAAmB,CACtB,AAED,sBACI,eAAkB,AAClB,UAAW,AACX,cAAuB,AACvB,iBAAkB,AAClB,cAAe,AACf,eAAiB,CACpB,AAED,kBACI,kBAAmB,AACnB,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,mBAAsB,CACzB,AAED,qBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAe,AACf,eAAiB,CACpB,AAED,4BACI,oBAAa,AAAb,WAAa,CAChB,AAED,iBACI,cAAe,AACf,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,yBAAiD,AACjD,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,gBAAoB,AACpB,yBAAkB,AAAlB,sBAAkB,AAAlB,qBAAkB,AAAlB,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,oCAAsC,AAEtC,uBAAyB,CAC5B,AAOD,uBACI,qBAAsB,AACtB,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,YAAa,AACb,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,kBAAmB,AACnB,oCAAsC,AACtC,oEAKE,AACF,kBAAmB,AACnB,2CAA6C,AAE7C,2CAA6C,CAChD,AAED,2DAEI,kBAA+D,CAClE,AAED,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,AACD,kBACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,yBACI,qBACI,0BAAuB,AAAvB,qBAAuB,CAC1B,AACD,4BACI,UAAY,CACf,AACD,uBACI,gBAAmB,AACnB,UAAY,CACf,CACJ,AAMD,kBAEI,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAe,AACf,kBAAqB,AACrB,eAAiB,CACpB,AAKD,+BAXI,oBAAc,AAAd,YAAc,CAajB,AAED,mCACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,WAAa,CAChB,AAED,kBACI,iBAAoB,AACpB,UAAW,AACX,cAAgB,CACnB,AAED,oBACI,cAAuB,AACvB,eAAiB,CACpB,AAED,0BACI,oBAAsB,CACzB,AAED,uBACI,SAAU,AACV,cAAsB,AACtB,iBAAmB,CACtB,AAED,wBACI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,gBAAkB,CACrB,AAED,oBACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,yBAAgD,AAChD,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,cAAe,AACf,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,uBAA0B,CAC7B,AAED,0BACI,qBAA0B,AAC1B,cAAmB,AACnB,oBAAsB,CACzB,AAKD,mBACI,oBAAa,AAAb,YAAa,AACb,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,iBAAkB,AAClB,4BAAsD,CACzD,AAED,2BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,6BACI,gBAAiB,AACjB,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,oBAAsB,AACtB,kBAAmB,AACnB,wBAA0B,CAC7B,AAED,6BACI,qBAAsB,AACtB,cAAsC,AACtC,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,wBAA0B,CAC7B,AAED,+BACI,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,iBAAmB,CACtB,AAED,gEAEI,kBAAmB,AACnB,iBAAmB,CACtB,AAED,+BACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,SAAU,AACV,YAAa,AACb,cAAe,AACf,mBAAoB,AACpB,YAAa,AACb,iBAAkB,AAClB,oBAAsB,AACtB,gBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,yEAAgF,AAChF,UAAW,AACX,iDAA0D,AAC1D,sCAAwC,AACxC,mBAAqB,CACxB,AAED,sCACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,SAAU,AACV,SAAU,AACV,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,QAAS,AACT,SAAU,AACV,2BAA4B,AAC5B,oCAAqC,AACrC,kCAAoC,CACvC,AAED,uCACI,UAAa,AACb,iCAAoC,AACpC,mBAAqB,CACxB,AAED,yBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,uBAA6B,AAC7B,WAAY,AACZ,mBAA4B,AAC5B,yBAA2B,CAC9B,AAED,4BACI,iBAAoB,CACvB,AAED,kBACI,mBAAqB,CACxB,AAED,yBACI,+BACI,YAAc,CACjB,CACJ,AASD,8DANI,SAAU,AACV,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,WAAa,CAUhB,AAPD,4BACI,kBAAmB,AAKnB,+BAAqC,CACxC,AAED,gCACI,SAAU,AACV,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,WAAc,CACjB,AAMD,oBACI,cAAe,AACf,eAAiB,CACpB,AAMD,gBAEI,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,eAAgB,AAChB,gBAAoB,CACvB,AAED,gCANI,oBAAc,AAAd,YAAc,CAmBjB,AAbD,gBACI,kBAAmB,AACnB,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAEhB,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,uBAA0C,AAC1C,sBAAuB,AACvB,kBAAmB,AACnB,0EAAkF,CACrF,AAED,uBACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,MAAO,AACP,QAAS,AACT,SAAU,AACV,OAAQ,AACR,cAAe,AACf,qEAAiF,AACjF,kBAAmB,AAEnB,kCAA2B,AAA3B,yBAA2B,CAC9B,AAED,uBACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AAED,iCACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,UAAa,CAChB,AAED,6BACI,SAAU,AACV,eAAgB,AAChB,WAAY,AACZ,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,kBAAoB,CACvB,AAED,+BACI,WAAY,AACZ,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,CACzB,AAED,qCACI,oBAAsB,CACzB,AAED,mBACI,kBAAmB,AACnB,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,WAAa,CAChB,AAED,uBACI,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,YAAa,AAEb,kBAAoB,AACpB,kBAAqB,CACxB,AAED,wBACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,oBAAa,AAAb,YAAa,AACb,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,gBAAkB,CACrB,AAED,2BACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,cAAe,AACf,UAAW,AACX,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,2BACI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,oBAAuB,CAC1B,AAED,6BACI,cAAe,AACf,eAAgB,AAChB,2CAA+C,AAC/C,WAAY,AACZ,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,2BAA8B,CACjC,AAED,2CACI,gBAAkB,CACrB,AAED,mCACI,SAAW,CACd,AAED,uBACI,kBAAmB,AACnB,kBAAqB,AACrB,iBAAmB,CACtB,AAED,yBACI,UAAY,CACf,AAMD,iBACI,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,MAAO,AACP,QAAS,AACT,OAAQ,AACR,aAAc,AACd,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,YAAa,AACb,wCAA0C,AAC1C,+BAAmC,AACnC,6CAAqD,AACrD,gCAAoC,CACvC,AAED,iBACI,mBAAoB,AACpB,6CAAqD,AACrD,uBAAgC,CACnC,AAED,sBACI,gBAAiB,AACjB,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,oBAAqB,AACrB,uBAAwB,AACxB,kBAAoB,CACvB,AAED,wBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAuB,AACvB,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,8BACI,oBAAsB,CACzB,AAED,0BACI,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,yBACI,aAAc,AACd,eAAiB,CACpB,AAED,uBACI,WAAQ,AAAR,OAAQ,AACR,gBAAiB,AACjB,SAAU,AACV,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,gBAAkB,AAClB,uBAAwB,AACxB,kBAAoB,CACvB,AAED,uBAEI,kBAA0B,AAA1B,yBAA0B,AAE1B,gBAAiB,AACjB,iBAAkB,AAClB,aAAe,CAClB,AAED,gDARI,oBAAc,AAAd,aAAc,AAEd,sBAAoB,AAApB,kBAAoB,CAUvB,AAJD,yBAEI,qBAAwB,AAAxB,sBAAwB,CAE3B,AAED,2BACI,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,SAAW,CACd,AAED,6BACI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,kBAAmB,AACnB,qBAAuB,AACvB,eAAiB,CACpB,AAED,iCACI,oBAAqB,AACrB,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,sBAAwB,AACxB,uBAAyB,CAC5B,AAED,oDAEI,cAAe,AACf,sBAAoB,AAApB,0BAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,4CAAqD,CACxD,AAED,0BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,0BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,UACI,kBAAmB,AACnB,QAAS,AACT,YAAa,AACb,OAAQ,AACR,WAAY,AACZ,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,cAAmB,AACnB,uBAAwB,AAExB,wBAAiB,AAAjB,qBAAiB,AAAjB,eAAiB,CACpB,AAED,gCACI,4BAA8B,CACjC,AAED,kCACI,wBAA8B,CACjC,AAED,6BACI,wBAA8B,CACjC,AAED,oBACI,kBAAmB,AACnB,MAAO,AACP,OAAQ,AACR,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,WAAY,AACZ,4BAA8B,CACjC,AAED,cACI,cAAe,AACf,UAAW,AACX,eAAgB,AAChB,wBAA8B,CACjC,AAED,yBACI,iBACI,WAAa,CAChB,AACD,6CAEI,gBAAkB,CACrB,AACD,oDAEI,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,yBACI,sBACI,gBAAkB,CACrB,AACD,wBACI,aAAe,CAClB,AACD,gDAEI,iBAAmB,CACtB,CACJ,AAED,yBACI,6BACI,YAAc,CACjB,CACJ,AAOD,kBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,eAAiB,CACpB,AASD,qFACI,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AAED,SACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,eAAiB,CACpB,AAED,6BACI,cAAgB,CACnB,AAGD,oEACI,UAAY,CACf,AAED,kCACI,gBAAkB,CACrB,AAED,kCACI,eAAiB,CACpB,AAED,0BACI,cAAe,AACf,sBAAwB,CAC3B,AAED,6CACI,eAAiB,CACpB,AAED,0BACI,kCACI,WAAa,CAChB,CACJ,AAED,0BACI,6CACI,eAAgB,AAChB,eAAiB,CACpB,CACJ,AAED,yBACI,6CACI,aAAe,CAClB,CACJ,AAMD,2CACI,WAAY,AACZ,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,gBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,aAAc,AACd,uCAA4C,CAC/C,AAED,iCACI,WAAY,AACZ,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,kBAAqB,AACrB,gBAAiB,AACjB,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,UAAa,CAChB,AAED,kCACI,WAAY,AACZ,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,gBAAmB,AACnB,0BAA4B,AAC5B,iBAAmB,CACtB,AAED,0CACI,cAAe,AACf,WAAa,CAChB,AAED,2BACI,qBAAsB,AACtB,cAAe,AACf,UAAa,CAChB,AAED,gDACI,gBAAkB,CACrB,AAED,yBACI,iCACI,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,gBAAkB,CACrB,AACD,+BAEI,YAAc,CACjB,CACJ,AAMD,2BACI,eAAiB,CACpB,AAED,iBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,iBAAmB,CACtB,AAED,gCACI,cAAgB,CACnB,AAED,eACI,iBAAmB,CACtB,AAED,YACI,SAAU,AACV,eAAgB,AAChB,gBAAiB,AACjB,oBAAqB,AACrB,UAAa,CAChB,AAED,mBACI,SAAU,AACV,cAAsB,AACtB,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,yBACI,mBACI,eAAkB,AAClB,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,YACI,qBAAsB,AACtB,cAAgB,CACnB,AAED,2BACI,aAAe,CAClB,AAMD,mBACI,eAAgB,AAChB,MAAO,AACP,QAAS,AACT,SAAU,AACV,OAAQ,AACR,aAAc,AACd,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,6BAA+B,AAC/B,UAAW,AACX,+BAAkC,AAClC,oBAAqB,AAErB,kCAA2B,AAA3B,yBAA2B,CAC9B,AAED,0BACI,UAAW,AACX,mBAAqB,CACxB,AAED,2BACI,kBAAmB,AACnB,aAAc,AACd,eAAkB,AAClB,YAAa,AACb,WAAY,AACZ,iBAAmB,CACtB,AAED,wBACI,eAAgB,AAChB,SAAU,AACV,UAAW,AACX,WAAa,CAChB,AAED,yBACI,qBAAsB,AACtB,gBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,kBAAoB,CACvB,AAED,+BACI,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,0BAA4B,AAC5B,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,UAAa,CAChB,AAED,wBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAe,AACf,eAAiB,CACpB,AAED,+BACI,oBAAa,AAAb,WAAa,CAChB,AAED,oCACI,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,cAAsB,AACtB,eAAgB,AAChB,gBAAiB,AACjB,gBAAoB,AACpB,oBAAsB,AACtB,yBAAkB,AAAlB,sBAAkB,AAAlB,qBAAkB,AAAlB,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,oCAAsC,AAEtC,uBAAyB,CAC5B,AAED,uBACI,UAAW,AACX,oBAA6C,CAChD,AAED,0BACI,qBAAsB,AACtB,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,YAAa,AACb,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,kBAAmB,AACnB,oCAAsC,AACtC,oEAKE,AACF,kBAAmB,AACnB,2CAA6C,AAE7C,2CAA6C,CAChD,AAED,iEAEI,kBAA+D,CAClE,AAED,yBACI,kBAAmB,AACnB,MAAO,AACP,QAAS,AACT,SAAU,AACV,OAAQ,AACR,aAAe,CAClB,AAED,gCAUI,uBAAyB,CAC5B,AAED,+DAZI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,SAAU,AACV,WAAY,AACZ,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,WAAY,AACZ,gBAAiB,AACjB,UAAa,CAehB,AAXD,+BAUI,wBAA0B,CAC7B,AAED,+BACI,cAAgB,CACnB,AAMD,aACI,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,oBAAqB,AACrB,WAAY,AACZ,eAA2C,CAC9C,AAED,qBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AAEpB,gBAAkB,CACrB,AAED,4CAJI,wBAA6B,CAMhC,AAED,6BACI,WAA2B,AAC3B,oBAAsB,CACzB,AAED,iBACI,oBAAc,AAAd,YAAc,CACjB,AAED,mBACI,kBAAmB,AACnB,gBAAkB,CACrB,AAED,0BACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,SAAU,AACV,WAAY,AACZ,cAAe,AACf,UAAW,AACX,WAAY,AACZ,gBAAiB,AACjB,kBAAoB,CACvB,AAED,wCACI,YAAc,CACjB,AAED,yBACI,qBACI,0BAAuB,AAAvB,qBAAuB,CAC1B,AACD,+BACI,aAAe,CAClB,CACJ","file":"screen.css","sourcesContent":["/* Variables\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n:root {\r\n /* Colours */\r\n --blue: #3eb0ef;\r\n --green: #a4d037;\r\n --purple: #ad26b4;\r\n --yellow: #fecd35;\r\n --red: #f05230;\r\n --darkgrey: #15171A;\r\n --midgrey: #738a94;\r\n --lightgrey: #c5d2d9;\r\n --whitegrey: #e5eff5;\r\n --pink: #fa3a57;\r\n --brown: #a3821a;\r\n}\r\n\r\n/* Reset\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\nhtml,\r\nbody,\r\ndiv,\r\nspan,\r\napplet,\r\nobject,\r\niframe,\r\nh1,\r\nh2,\r\nh3,\r\nh4,\r\nh5,\r\nh6,\r\np,\r\nblockquote,\r\npre,\r\na,\r\nabbr,\r\nacronym,\r\naddress,\r\nbig,\r\ncite,\r\ncode,\r\ndel,\r\ndfn,\r\nem,\r\nimg,\r\nins,\r\nkbd,\r\nq,\r\ns,\r\nsamp,\r\nsmall,\r\nstrike,\r\nstrong,\r\nsub,\r\nsup,\r\ntt,\r\nvar,\r\ndl,\r\ndt,\r\ndd,\r\nol,\r\nul,\r\nli,\r\nfieldset,\r\nform,\r\nlabel,\r\nlegend,\r\ntable,\r\ncaption,\r\ntbody,\r\ntfoot,\r\nthead,\r\ntr,\r\nth,\r\ntd,\r\narticle,\r\naside,\r\ncanvas,\r\ndetails,\r\nembed,\r\nfigure,\r\nfigcaption,\r\nfooter,\r\nheader,\r\nhgroup,\r\nmenu,\r\nnav,\r\noutput,\r\nruby,\r\nsection,\r\nsummary,\r\ntime,\r\nmark,\r\naudio,\r\nvideo {\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n border: 0;\r\n font: inherit;\r\n font-size: 100%;\r\n vertical-align: baseline;\r\n}\r\nbody {\r\n line-height: 1;\r\n}\r\nol,\r\nul {\r\n list-style: none;\r\n}\r\nblockquote,\r\nq {\r\n quotes: none;\r\n}\r\nblockquote:before,\r\nblockquote:after,\r\nq:before,\r\nq:after {\r\n content: \"\";\r\n content: none;\r\n}\r\ntable {\r\n border-spacing: 0;\r\n border-collapse: collapse;\r\n}\r\nimg {\r\n max-width: 100%;\r\n}\r\nhtml {\r\n box-sizing: border-box;\r\n font-family: sans-serif;\r\n\r\n -ms-text-size-adjust: 100%;\r\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\r\n}\r\n*,\r\n*:before,\r\n*:after {\r\n box-sizing: inherit;\r\n}\r\na {\r\n background-color: transparent;\r\n}\r\na:active,\r\na:hover {\r\n outline: 0;\r\n}\r\nb,\r\nstrong {\r\n font-weight: bold;\r\n}\r\ni,\r\nem,\r\ndfn {\r\n font-style: italic;\r\n}\r\nh1 {\r\n margin: 0.67em 0;\r\n font-size: 2em;\r\n}\r\nsmall {\r\n font-size: 80%;\r\n}\r\nsub,\r\nsup {\r\n position: relative;\r\n font-size: 75%;\r\n line-height: 0;\r\n vertical-align: baseline;\r\n}\r\nsup {\r\n top: -0.5em;\r\n}\r\nsub {\r\n bottom: -0.25em;\r\n}\r\nimg {\r\n border: 0;\r\n}\r\nsvg:not(:root) {\r\n overflow: hidden;\r\n}\r\nmark {\r\n background-color: #fdffb6;\r\n}\r\ncode,\r\nkbd,\r\npre,\r\nsamp {\r\n font-family: monospace, monospace;\r\n font-size: 1em;\r\n}\r\nbutton,\r\ninput,\r\noptgroup,\r\nselect,\r\ntextarea {\r\n margin: 0; /* 3 */\r\n color: inherit; /* 1 */\r\n font: inherit; /* 2 */\r\n}\r\nbutton {\r\n overflow: visible;\r\n border: none;\r\n}\r\nbutton,\r\nselect {\r\n text-transform: none;\r\n}\r\nbutton,\r\nhtml input[type=\"button\"],\r\n/* 1 */\r\ninput[type=\"reset\"],\r\ninput[type=\"submit\"] {\r\n cursor: pointer; /* 3 */\r\n\r\n -webkit-appearance: button; /* 2 */\r\n}\r\nbutton[disabled],\r\nhtml input[disabled] {\r\n cursor: default;\r\n}\r\nbutton::-moz-focus-inner,\r\ninput::-moz-focus-inner {\r\n padding: 0;\r\n border: 0;\r\n}\r\ninput {\r\n line-height: normal;\r\n}\r\ninput:focus {\r\n outline: none;\r\n}\r\ninput[type=\"checkbox\"],\r\ninput[type=\"radio\"] {\r\n box-sizing: border-box; /* 1 */\r\n padding: 0; /* 2 */\r\n}\r\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\r\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\r\n height: auto;\r\n}\r\ninput[type=\"search\"] {\r\n box-sizing: content-box; /* 2 */\r\n\r\n -webkit-appearance: textfield; /* 1 */\r\n}\r\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\r\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\r\n -webkit-appearance: none;\r\n}\r\nlegend {\r\n padding: 0; /* 2 */\r\n border: 0; /* 1 */\r\n}\r\ntextarea {\r\n overflow: auto;\r\n}\r\ntable {\r\n border-spacing: 0;\r\n border-collapse: collapse;\r\n}\r\ntd,\r\nth {\r\n padding: 0;\r\n}\r\n\r\n/* ==========================================================================\r\n Base styles: opinionated defaults\r\n ========================================================================== */\r\n\r\nhtml {\r\n overflow-x: hidden;\r\n overflow-y: scroll;\r\n font-size: 62.5%;\r\n\r\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\r\n}\r\nbody {\r\n overflow-x: hidden;\r\n color: color(var(--midgrey) l(-25%));\r\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, \"Open Sans\", \"Helvetica Neue\", sans-serif;\r\n font-size: 1.5rem;\r\n line-height: 1.6em;\r\n font-weight: 400;\r\n font-style: normal;\r\n letter-spacing: 0;\r\n text-rendering: optimizeLegibility;\r\n background: #fff;\r\n\r\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\r\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\r\n -moz-font-feature-settings: \"liga\" on;\r\n}\r\n\r\n::selection {\r\n text-shadow: none;\r\n background: color(var(--blue) lightness(+30%));\r\n}\r\n\r\nhr {\r\n position: relative;\r\n display: block;\r\n width: 100%;\r\n margin: 2.5em 0 3.5em;\r\n padding: 0;\r\n height: 1px;\r\n border: 0;\r\n border-top: 1px solid color(var(--lightgrey) l(+10%));\r\n}\r\n\r\naudio,\r\ncanvas,\r\niframe,\r\nimg,\r\nsvg,\r\nvideo {\r\n vertical-align: middle;\r\n}\r\n\r\nfieldset {\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n border: 0;\r\n}\r\n\r\ntextarea {\r\n resize: vertical;\r\n}\r\n\r\np,\r\nul,\r\nol,\r\ndl,\r\nblockquote {\r\n margin: 0 0 1.5em 0;\r\n}\r\n\r\nol,\r\nul {\r\n padding-left: 1.3em;\r\n padding-right: 1.5em;\r\n}\r\n\r\nol ol,\r\nul ul,\r\nul ol,\r\nol ul {\r\n margin: 0.5em 0 1em;\r\n}\r\n\r\nul {\r\n list-style: disc;\r\n}\r\n\r\nol {\r\n list-style: decimal;\r\n}\r\n\r\nul,\r\nol {\r\n max-width: 100%;\r\n}\r\n\r\nli {\r\n margin: 0.5em 0;\r\n padding-left: 0.3em;\r\n line-height: 1.6em;\r\n}\r\n\r\ndt {\r\n float: left;\r\n margin: 0 20px 0 0;\r\n width: 120px;\r\n color: var(--darkgrey);\r\n font-weight: 500;\r\n text-align: right;\r\n}\r\n\r\ndd {\r\n margin: 0 0 5px 0;\r\n text-align: left;\r\n}\r\n\r\nblockquote {\r\n margin: 1.5em 0;\r\n padding: 0 1.6em 0 1.6em;\r\n border-left: var(--whitegrey) 0.5em solid;\r\n}\r\n\r\nblockquote p {\r\n margin: 0.8em 0;\r\n font-size: 1.2em;\r\n font-weight: 300;\r\n}\r\n\r\nblockquote small {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0.8em 0 0.8em 1.5em;\r\n font-size: 0.9em;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n/* Quotation marks */\r\nblockquote small:before {\r\n content: \"\\2014 \\00A0\";\r\n}\r\n\r\nblockquote cite {\r\n font-weight: bold;\r\n}\r\nblockquote cite a {\r\n font-weight: normal;\r\n}\r\n\r\na {\r\n color: color(var(--blue) l(-5%));\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\na:hover {\r\n text-decoration: underline;\r\n}\r\n\r\nh1,\r\nh2,\r\nh3,\r\nh4,\r\nh5,\r\nh6 {\r\n margin-top: 0;\r\n line-height: 1.15;\r\n font-weight: 700;\r\n text-rendering: optimizeLegibility;\r\n}\r\n\r\nh1 {\r\n margin: 0 0 0.5em 0;\r\n font-size: 5rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n h1 {\r\n font-size: 2.2rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\nh2 {\r\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\r\n font-size: 2rem;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n h2 {\r\n font-size: 1.8rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\nh3 {\r\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\r\n font-size: 1.8rem;\r\n font-weight: 500;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n h3 {\r\n font-size: 1.7rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\nh4 {\r\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\r\n font-size: 1.6rem;\r\n font-weight: 500;\r\n}\r\n\r\nh5 {\r\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\r\n font-size: 1.4rem;\r\n font-weight: 500;\r\n}\r\n\r\nh6 {\r\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\r\n font-size: 1.4rem;\r\n font-weight: 500;\r\n}\r\n","/* Table of Contents\r\n/* ------------------------------------------------------------\r\n\r\nThis is a development CSS file which is built to a minified\r\nproduction stylesheet in assets/built/screen.css\r\n\r\n1. Global Styles\r\n2. Layout\r\n3. Special Templates\r\n4. Site Header\r\n5. Site Navigation\r\n6. Post Feed\r\n7. Single Post\r\n 7.1. Subscribe Form\r\n 7.2. Post Footer\r\n 7.2.1 Single Author Byline\r\n 7.2.2 Multiple Author Byline\r\n 7.3. Comments\r\n 7.4. Related Posts\r\n 7.5. Floating Header\r\n 7.6. Koenig Styles\r\n8. Author Template\r\n9. Error Template\r\n10. Subscribe Overlay\r\n11. Site Footer\r\n\r\n*/\r\n\r\n\r\n/* 1. Global - Set up the things\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n@import \"global.css\";\r\n\r\nbody {\r\n background: #f4f8fb;\r\n}\r\n\r\n.img {\r\n display: block;\r\n width: 100%;\r\n height: 100%;\r\n background-position: center center;\r\n background-size: cover;\r\n border-radius: 100%;\r\n}\r\n\r\n.hidden {\r\n visibility: hidden;\r\n position: absolute;\r\n text-indent: -9999px;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 2. Layout - Page building blocks\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.site-wrapper {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n min-height: 100vh;\r\n}\r\n\r\n.site-main {\r\n z-index: 100;\r\n flex-grow: 1;\r\n}\r\n\r\n/* Full width page blocks */\r\n.outer {\r\n position: relative;\r\n padding: 0 4vw;\r\n}\r\n\r\n/* Centered content container blocks */\r\n.inner {\r\n margin: 0 auto;\r\n max-width: 1040px;\r\n width: 100%;\r\n}\r\n\r\n/* Usage:\r\n\r\n<div class=\"outer\">\r\n <div class=\"inner\">\r\n Centered content\r\n </div>\r\n</div>\r\n\r\n*/\r\n\r\n/* 3. Special Template Styles\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n@media (min-width: 900px) {\r\n .home-template .post-feed,\r\n .tag-template .post-feed,\r\n .author-template .post-feed {\r\n margin-top: -70px;\r\n padding-top: 0;\r\n }\r\n .home-template .site-nav {\r\n position: relative;\r\n top: -70px;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 4. Site Header\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.site-header {\r\n position: relative;\r\n padding-top: 12px;\r\n padding-bottom: 12px;\r\n color: #fff;\r\n background: color(var(--darkgrey) l(-5%)) no-repeat center center;\r\n background-size: cover;\r\n}\r\n\r\n.site-header:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n bottom: 0;\r\n left: 0;\r\n z-index: 10;\r\n display: block;\r\n background: rgba(0,0,0,0.18);\r\n}\r\n\r\n.site-header:after {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n bottom: auto;\r\n left: 0;\r\n z-index: 10;\r\n display: block;\r\n height: 80px;\r\n background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0.1),rgba(0,0,0,0));\r\n}\r\n\r\n.site-header.no-cover:before,\r\n.site-header.no-cover:after {\r\n display: none;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n padding: 10vw 4vw;\r\n min-height: 200px;\r\n max-height: 450px;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.site-title {\r\n z-index: 10;\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n font-size: 3.8rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n\r\n.site-logo {\r\n max-height: 45px;\r\n}\r\n\r\n.site-description {\r\n z-index: 10;\r\n margin: 0;\r\n padding: 5px 0;\r\n font-size: 2.2rem;\r\n font-weight: 300;\r\n letter-spacing: 0.5px;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .site-title {\r\n font-size: 3rem;\r\n }\r\n .site-description {\r\n font-size: 1.8rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 5. Site Navigation\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.site-nav {\r\n position: relative;\r\n z-index: 300;\r\n display: flex;\r\n justify-content: space-between;\r\n align-items: flex-start;\r\n overflow-y: hidden;\r\n height: 40px;\r\n font-size: 1.2rem;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-left {\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n overflow-x: auto;\r\n overflow-y: hidden;\r\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\r\n margin-right: 10px;\r\n padding-bottom: 80px;\r\n letter-spacing: 0.4px;\r\n white-space: nowrap;\r\n\r\n -ms-overflow-scrolling: touch;\r\n}\r\n\r\n/* Site Nav Hack Explanation (above):\r\n\r\nWhat's happening above it .site-nav-left is set to overflow-x and allow sideways scrolling, so that when there isn't enough space for all nav items (either due to lots of nav items, or a small viewport), you can still scroll side-to-side to reach them.\r\n\r\nThe knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px of padding-bottom and a 40px fixed height parent (.site-nav) hides that entirely. Slightly hacky code. But nice clean end-result.\r\n\r\n*/\r\n\r\n.site-nav-logo {\r\n flex-shrink: 0;\r\n display: block;\r\n margin-right: 24px;\r\n padding: 11px 0;\r\n color: #fff;\r\n font-size: 1.7rem;\r\n line-height: 1em;\r\n font-weight: bold;\r\n letter-spacing: -0.5px;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-logo:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-logo img {\r\n display: block;\r\n width: auto;\r\n height: 21px;\r\n}\r\n\r\n.nav {\r\n display: flex;\r\n margin: 0 0 0 -12px;\r\n padding: 0;\r\n list-style: none;\r\n}\r\n\r\n.nav li {\r\n display: block;\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n.nav li a {\r\n display: block;\r\n margin: 0;\r\n padding: 10px 12px;\r\n color: #fff;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.nav li a:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n opacity: 1;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-right {\r\n flex-shrink: 0;\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n height: 40px;\r\n}\r\n\r\n.social-links {\r\n flex-shrink: 0;\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n}\r\n\r\n.social-links a:last-of-type {\r\n padding-right: 20px;\r\n}\r\n\r\n.social-link {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n margin: 0;\r\n padding: 10px;\r\n color: #fff;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.social-link:hover {\r\n opacity: 1;\r\n}\r\n\r\n.social-link svg {\r\n height: 1.8rem;\r\n fill: #fff;\r\n}\r\n\r\n.social-link-fb svg {\r\n height: 1.5rem;\r\n}\r\n\r\n.social-link-wb svg {\r\n height: 1.6rem;\r\n}\r\n\r\n.social-link-wb svg path {\r\n stroke: #fff;\r\n}\r\n\r\n.social-link-rss svg {\r\n height: 1.9rem;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-button {\r\n display: block;\r\n padding: 4px 10px;\r\n border: #fff 1px solid;\r\n color: #fff;\r\n font-size: 1.2rem;\r\n line-height: 1em;\r\n border-radius: 10px;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-button:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n opacity: 1;\r\n}\r\n\r\n.rss-button {\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.rss-button:hover {\r\n opacity: 1;\r\n}\r\n\r\n.rss-button svg {\r\n margin-bottom: 1px;\r\n height: 2.1rem;\r\n fill: #fff;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 700px) {\r\n .site-header {\r\n padding-right: 0;\r\n padding-left: 0;\r\n }\r\n .site-nav-left {\r\n margin-right: 0;\r\n padding-left: 4vw;\r\n }\r\n .site-nav-right {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 6. Post Feed\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.post-feed {\r\n position: relative;\r\n display: flex;\r\n flex-wrap: wrap;\r\n margin: 0 -20px;\r\n padding: 40px 0 0 0;\r\n}\r\n\r\n.post-card {\r\n flex: 1 1 300px;\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0 20px 40px;\r\n min-height: 300px;\r\n background: #fff center center;\r\n background-size: cover;\r\n border-radius: 5px;\r\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.06) 8px 14px 38px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\r\n transition: all 0.5s ease;\r\n}\r\n\r\n.post-card:hover {\r\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.07) 8px 28px 50px, rgba(39, 44, 49, 0.04) 1px 6px 12px;\r\n transition: all 0.4s ease;\r\n transform: translate3D(0, -1px, 0) scale(1.02);\r\n}\r\n\r\n.post-card-image-link {\r\n position: relative;\r\n display: block;\r\n overflow: hidden;\r\n border-radius: 5px 5px 0 0;\r\n}\r\n\r\n.post-card-image {\r\n width: auto;\r\n height: 200px;\r\n background: var(--lightgrey) no-repeat center center;\r\n background-size: cover;\r\n}\r\n\r\n.post-card-content-link {\r\n position: relative;\r\n flex-grow: 1;\r\n display: block;\r\n padding: 25px 25px 0;\r\n color: var(--darkgrey);\r\n}\r\n\r\n.post-card-content-link:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.post-card-tags {\r\n display: block;\r\n margin-bottom: 4px;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.2rem;\r\n line-height: 1.15em;\r\n font-weight: 500;\r\n letter-spacing: 0.5px;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n.post-card-title {\r\n margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.post-card-content {\r\n flex-grow: 1;\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n justify-content: space-between;\r\n}\r\n\r\n.post-card-excerpt {\r\n font-family: Georgia, serif;\r\n}\r\n\r\n.post-card-meta {\r\n display: flex;\r\n justify-content: space-between;\r\n align-items: flex-end;\r\n padding: 0 25px 25px;\r\n}\r\n\r\n.author-profile-image {\r\n display: block;\r\n background: color(var(--lightgrey) l(+10%));\r\n border-radius: 100%;\r\n\r\n object-fit: cover;\r\n}\r\n\r\n.post-card-meta .profile-image-wrapper,\r\n.post-card-meta .avatar-wrapper {\r\n position: relative;\r\n}\r\n\r\n.author-list {\r\n display: flex;\r\n flex-wrap: wrap-reverse;\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n list-style: none;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item {\r\n position: relative;\r\n flex-shrink: 0;\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item:nth-child(1) {\r\n z-index: 10;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(2) {\r\n z-index: 9;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(3) {\r\n z-index: 8;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(4) {\r\n z-index: 7;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(5) {\r\n z-index: 6;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(6) {\r\n z-index: 5;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(7) {\r\n z-index: 4;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(8) {\r\n z-index: 3;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(9) {\r\n z-index: 2;\r\n}\r\n.author-list-item:nth-child(10) {\r\n z-index: 1;\r\n}\r\n\r\n.static-avatar {\r\n display: block;\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0 -5px;\r\n width: 34px;\r\n height: 34px;\r\n border: #fff 2px solid;\r\n border-radius: 100%;\r\n}\r\n\r\n.moving-avatar {\r\n display: block;\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0 -6px;\r\n width: 56px;\r\n height: 56px;\r\n border: #fff 2px solid;\r\n border-radius: 100%;\r\n transition: all 0.5s cubic-bezier(0.4, 0.01, 0.165, 0.99) 0.7s;\r\n}\r\n\r\n@media (min-width: 800px) {\r\n .author-list:hover .moving-avatar {\r\n margin: 0;\r\n transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0.01, 0.165, 0.99);\r\n }\r\n}\r\n\r\n.author-name-tooltip {\r\n position: absolute;\r\n bottom: 105%;\r\n z-index: 999;\r\n display: block;\r\n padding: 2px 8px;\r\n color: white;\r\n font-size: 1.2rem;\r\n letter-spacing: 0.2px;\r\n white-space: nowrap;\r\n background: var(--darkgrey);\r\n border-radius: 3px;\r\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.08) 0 12px 26px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\r\n opacity: 0;\r\n transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0.01, 0.165, 0.99);\r\n transform: translateY(6px);\r\n pointer-events: none;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item:hover .author-name-tooltip {\r\n opacity: 1.0;\r\n transform: translateY(0px);\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 650px) {\r\n .author-name-tooltip {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.reading-time {\r\n flex-shrink: 0;\r\n margin-left: 20px;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.2rem;\r\n line-height: 33px;\r\n font-weight: 500;\r\n letter-spacing: 0.5px;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n/* Special Styling for home page grid (below):\r\n\r\nThe first (most recent) post in the list is styled to be bigger than the others and take over the full width of the grid to give it more emphasis. Wrapped in a media query to make sure this only happens on large viewports / desktop-ish devices.\r\n\r\n */\r\n\r\n@media (min-width: 795px) {\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) {\r\n flex: 1 1 100%;\r\n flex-direction: row;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) .post-card-image-link {\r\n position: relative;\r\n flex: 1 1 auto;\r\n border-radius: 5px 0 0 5px;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) .post-card-image {\r\n position: absolute;\r\n width: 100%;\r\n height: 100%;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) .post-card-content {\r\n flex: 0 1 357px;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) h2 {\r\n font-size: 2.6rem;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) p {\r\n font-size: 1.8rem;\r\n line-height: 1.55em;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) .post-card-content-link {\r\n padding: 30px 40px 0;\r\n }\r\n\r\n .home-template .post-feed .post-card:nth-child(6n+1):not(.no-image) .post-card-meta {\r\n padding: 0 40px 30px;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.home-template .site-header:after {\r\n display: none;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* Adjust some margins for smaller screens */\r\n@media (max-width: 650px) {\r\n .post-feed {\r\n padding-top: 5vw;\r\n }\r\n .post-card {\r\n margin: 0 20px 5vw;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n\r\n/* 7. Single Post\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.post-template .site-main,\r\n.page-template .site-main {\r\n padding-bottom: 4vw;\r\n background: #fff;\r\n}\r\n\r\n.post-full {\r\n position: relative;\r\n z-index: 50;\r\n}\r\n/* ^ Required to make .post-full-content:before/after z-index stacking work */\r\n\r\n.post-full-header {\r\n margin: 0 auto;\r\n padding: 6vw 3vw 3vw;\r\n max-width: 1040px;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-header {\r\n padding: 14vw 3vw 10vw;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-meta {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.4rem;\r\n font-weight: 600;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n.post-full-meta-date {\r\n color: var(--blue);\r\n}\r\n\r\n.post-full-title {\r\n margin: 0;\r\n color: color(var(--darkgrey) l(-5%));\r\n}\r\n\r\n.date-divider {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0 6px 1px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-image {\r\n margin: 0 -10vw -165px;\r\n height: 800px;\r\n background: var(--lightgrey) center center;\r\n background-size: cover;\r\n border-radius: 5px;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 1170px) {\r\n .post-full-image {\r\n margin: 0 -4vw -100px;\r\n height: 600px;\r\n border-radius: 0;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 800px) {\r\n .post-full-image {\r\n height: 400px;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content {\r\n position: relative;\r\n margin: 0 auto;\r\n padding: 70px 100px 0;\r\n min-height: 230px;\r\n font-family: Georgia, serif;\r\n font-size: 2.2rem;\r\n line-height: 1.6em;\r\n background: #fff;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 1170px) {\r\n .post-full-content {\r\n padding: 5vw 7vw 0;\r\n }\r\n}\r\n@media (max-width: 800px) {\r\n .post-full-content {\r\n font-size: 1.9rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 15px;\r\n left: -5px;\r\n z-index: -1;\r\n display: block;\r\n width: 20px;\r\n height: 200px;\r\n background: rgba(39,44,49,0.15);\r\n filter: blur(5px);\r\n transform: rotate(-5deg);\r\n}\r\n\r\n.post-full-content:after {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 15px;\r\n right: -5px;\r\n z-index: -1;\r\n display: block;\r\n width: 20px;\r\n height: 200px;\r\n background: rgba(39,44,49,0.15);\r\n filter: blur(5px);\r\n transform: rotate(5deg);\r\n}\r\n\r\n.no-image .post-full-content {\r\n padding-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.no-image .post-full-content:before,\r\n.no-image .post-full-content:after {\r\n display: none;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h1,\r\n.post-full-content h2,\r\n.post-full-content h3,\r\n.post-full-content h4,\r\n.post-full-content h5,\r\n.post-full-content h6,\r\n.post-full-content p,\r\n.post-full-content ul,\r\n.post-full-content ol,\r\n.post-full-content dl,\r\n.post-full-content pre,\r\n.post-full-content blockquote,\r\n.post-full-comments,\r\n.footnotes {\r\n min-width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content li {\r\n word-break: break-word;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content li p {\r\n margin: 0;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content a {\r\n color: #000;\r\n box-shadow: var(--blue) 0 -1px 0 inset;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content a:hover {\r\n color: var(--blue);\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content strong,\r\n.post-full-content em {\r\n color: color(var(--darkgrey) l(-5%));\r\n}\r\n\r\n.post-full-content small {\r\n display: inline-block;\r\n line-height: 1.6em;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content li:first-child {\r\n margin-top: 0;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content img,\r\n.post-full-content video {\r\n display: block;\r\n margin: 1.5em auto;\r\n max-width: 1040px;\r\n}\r\n@media (max-width: 1040px) {\r\n .post-full-content img,\r\n .post-full-content video {\r\n width: 100%;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* Full bleed images (#full)\r\nSuper neat trick courtesy of @JoelDrapper\r\n\r\nUsage (In Ghost edtior):\r\n\r\n![img](/some/image.jpg#full)\r\n\r\n*/\r\n.post-full-content img[src$=\"#full\"] {\r\n max-width: none;\r\n width: 100vw;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* Image captions\r\n\r\nUsage (In Ghost editor):\r\n\r\n![img](/some/image.jpg)\r\n<small>Your image caption</small>\r\n\r\n*/\r\n.post-full-content img + br + small {\r\n display: block;\r\n margin-top: -3em;\r\n margin-bottom: 1.5em;\r\n}\r\n\r\n\r\n.post-full-content iframe {\r\n margin: 0 auto;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content blockquote {\r\n margin: 0 0 1.5em;\r\n padding: 0 1.5em;\r\n border-left: #3eb0ef 3px solid;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content blockquote p {\r\n margin: 0 0 1em 0;\r\n color: inherit;\r\n font-size: inherit;\r\n line-height: inherit;\r\n font-style: italic;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content blockquote p:last-child {\r\n margin-bottom: 0;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content code {\r\n padding: 0 5px 2px;\r\n font-size: 0.8em;\r\n line-height: 1em;\r\n font-weight: 400!important;\r\n background: var(--whitegrey);\r\n border-radius: 3px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content pre {\r\n overflow-x: auto;\r\n margin: 1.5em 0 3em;\r\n padding: 20px;\r\n max-width: 100%;\r\n border: color(var(--darkgrey) l(-10%)) 1px solid;\r\n color: var(--whitegrey);\r\n font-size: 1.4rem;\r\n line-height: 1.5em;\r\n background: color(var(--darkgrey) l(-3%));\r\n border-radius: 5px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content pre code {\r\n padding: 0;\r\n font-size: inherit;\r\n line-height: inherit;\r\n background: transparent;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content pre code * {\r\n color: inherit;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content .fluid-width-video-wrapper {\r\n margin: 1.5em 0 3em;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content hr {\r\n margin: 4vw 0;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content hr:after {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: -15px;\r\n left: 50%;\r\n display: block;\r\n margin-left: -10px;\r\n width: 1px;\r\n height: 30px;\r\n background: color(var(--lightgrey) l(+10%));\r\n box-shadow: #fff 0 0 0 5px;\r\n transform: rotate(45deg);\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h1,\r\n.post-full-content h2,\r\n.post-full-content h3,\r\n.post-full-content h4,\r\n.post-full-content h5,\r\n.post-full-content h6 {\r\n color: color(var(--darkgrey) l(-5%));\r\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, \"Open Sans\", \"Helvetica Neue\", sans-serif;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h1 {\r\n margin: 0.5em 0 0.2em 0;\r\n font-size: 4.6rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h1 {\r\n font-size: 2.8rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h2 {\r\n margin: 0.5em 0 0.2em 0;\r\n font-size: 3.6rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h2 {\r\n font-size: 2.6rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h3 {\r\n margin: 0.5em 0 0.2em 0;\r\n font-size: 2.8rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h3 {\r\n font-size: 2.2rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h4 {\r\n margin: 0.5em 0 0.2em 0;\r\n font-size: 2.8rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h4 {\r\n font-size: 2.2rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h5 {\r\n display: block;\r\n margin: 0.5em 0;\r\n padding: 1em 0 1.5em;\r\n border: 0;\r\n color: var(--blue);\r\n font-family: Georgia,serif;\r\n font-size: 3.2rem;\r\n line-height: 1.35em;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n@media (min-width: 1180px) {\r\n .post-full-content h5 {\r\n max-width: 1060px;\r\n width: 100vw;\r\n }\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h5 {\r\n padding: 0 0 0.5em;\r\n font-size: 2.2rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.post-full-content h6 {\r\n margin: 0.5em 0 0.2em 0;\r\n font-size: 2.3rem;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content h6 {\r\n font-size: 2rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.footnotes-sep {\r\n margin-bottom: 30px;\r\n}\r\n\r\n.footnotes {\r\n font-size: 1.5rem;\r\n}\r\n\r\n.footnotes p {\r\n margin: 0;\r\n}\r\n\r\n.footnote-backref {\r\n color: var(--blue) !important;\r\n font-size: 1.2rem;\r\n font-weight: bold;\r\n text-decoration: none !important;\r\n box-shadow: none !important;\r\n}\r\n\r\n/* Some grouped styles for smaller viewports */\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-meta {\r\n font-size: 1.2rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n }\r\n .post-full-title {\r\n font-size: 2.9rem;\r\n }\r\n .post-full-image {\r\n margin-bottom: 4vw;\r\n height: 350px;\r\n }\r\n .post-full-content {\r\n padding: 0;\r\n }\r\n .post-full-content:before,\r\n .post-full-content:after {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n/* Tables */\r\n.post-full-content table {\r\n display: inline-block;\r\n overflow-x: auto;\r\n margin: 0.5em 0 2.5em;\r\n max-width: 100%;\r\n width: auto;\r\n border-spacing: 0;\r\n border-collapse: collapse;\r\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, \"Open Sans\", \"Helvetica Neue\", sans-serif;\r\n font-size: 1.6rem;\r\n white-space: nowrap;\r\n vertical-align: top;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content table {\r\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\r\n background: radial-gradient(ellipse at left, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0, 0, 0, 0) 75%) 0 center, radial-gradient(ellipse at right, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0%, rgba(0, 0, 0, 0) 75%) 100% center;\r\n background-attachment: scroll, scroll;\r\n background-size: 10px 100%, 10px 100%;\r\n background-repeat: no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content table td:first-child {\r\n background-image: linear-gradient(to right, rgba(255,255,255, 1) 50%, rgba(255,255,255, 0) 100%);\r\n background-size: 20px 100%;\r\n background-repeat: no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content table td:last-child {\r\n background-image: linear-gradient(to left, rgba(255,255,255, 1) 50%, rgba(255,255,255, 0) 100%);\r\n background-position: 100% 0;\r\n background-size: 20px 100%;\r\n background-repeat: no-repeat;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content table th {\r\n color: var(--darkgrey);\r\n font-size: 1.2rem;\r\n font-weight: 700;\r\n letter-spacing: 0.2px;\r\n text-align: left;\r\n text-transform: uppercase;\r\n background-color: color(var(--whitegrey) l(+4%));\r\n}\r\n\r\n.post-full-content table th,\r\n.post-full-content table td {\r\n padding: 6px 12px;\r\n border: color(var(--whitegrey) l(-1%) s(-5%)) 1px solid;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.1. Subscribe Form\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.subscribe-form {\r\n margin: 1.5em 0;\r\n padding: 6.5vw 7vw 7vw;\r\n border: color(var(--whitegrey) l(+2%)) 1px solid;\r\n text-align: center;\r\n background: color(var(--whitegrey) l(+4%));\r\n border-radius: 7px;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form-title {\r\n margin: 0 0 3px 0;\r\n padding: 0;\r\n color: var(--darkgrey);\r\n font-size: 3.5rem;\r\n line-height: 1;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form p {\r\n margin-bottom: 1em;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 2.2rem;\r\n line-height: 1.55em;\r\n letter-spacing: 0.2px;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form form {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n margin: 0 auto;\r\n max-width: 420px;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form .form-group {\r\n flex-grow: 1;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-email {\r\n display: block;\r\n padding: 10px;\r\n width: 100%;\r\n border: color(var(--lightgrey) l(+7%)) 1px solid;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.8rem;\r\n line-height: 1em;\r\n font-weight: normal;\r\n user-select: text;\r\n border-radius: 5px;\r\n transition: border-color 0.15s linear;\r\n\r\n -webkit-appearance: none;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-email:focus {\r\n outline: 0;\r\n border-color: color(var(--lightgrey) l(-2%));\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form button {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0 0 0 10px;\r\n padding: 0 20px;\r\n height: 41px;\r\n outline: none;\r\n color: #fff;\r\n font-size: 1.5rem;\r\n line-height: 37px;\r\n font-weight: 400;\r\n text-align: center;\r\n text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.1);\r\n background: linear-gradient(\r\n color(var(--blue) whiteness(+7%)),\r\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 60%,\r\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 90%,\r\n color(var(--blue) lightness(-4%) saturation(-10%))\r\n );\r\n border-radius: 5px;\r\n box-shadow: 0 0 0 1px inset rgba(0,0,0,0.14);\r\n\r\n -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-form button:active,\r\n.subscribe-form button:focus {\r\n background: color(var(--blue) lightness(-9%) saturation(-10%));\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 650px) {\r\n .subscribe-form-title {\r\n font-size: 2.4rem;\r\n }\r\n .subscribe-form p {\r\n font-size: 1.6rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .subscribe-form form {\r\n flex-direction: column;\r\n }\r\n .subscribe-form .form-group {\r\n width: 100%;\r\n }\r\n .subscribe-form button {\r\n margin: 10px 0 0 0;\r\n width: 100%;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.2. Post Footer\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.post-full-footer {\r\n display: flex;\r\n justify-content: space-between;\r\n align-items: center;\r\n margin: 0 auto;\r\n padding: 3vw 0 6vw 0;\r\n max-width: 840px;\r\n}\r\n\r\n/* 7.2.1 Single Author Byline\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.author-card {\r\n display: flex;\r\n}\r\n\r\n.author-card .author-profile-image {\r\n margin-right: 15px;\r\n width: 60px;\r\n height: 60px;\r\n}\r\n\r\n.author-card-name {\r\n margin: 8px 0 2px 0;\r\n padding: 0;\r\n font-size: 2rem;\r\n}\r\n\r\n.author-card-name a {\r\n color: var(--darkgrey);\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n\r\n.author-card-name a:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.author-card-content p {\r\n margin: 0;\r\n color: var(--midgrey);\r\n line-height: 1.3em;\r\n}\r\n\r\n.post-full-footer-right {\r\n flex-shrink: 0;\r\n margin-left: 20px;\r\n}\r\n\r\n.author-card-button {\r\n display: block;\r\n padding: 9px 16px;\r\n border: color(var(--midgrey) l(+20%)) 1px solid;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.2rem;\r\n line-height: 1;\r\n font-weight: 500;\r\n border-radius: 20px;\r\n transition: all ease 0.2s;\r\n}\r\n\r\n.author-card-button:hover {\r\n border-color: var(--blue);\r\n color: var(--blue);\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n/* 7.2.2 Multiple Author Byline\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.post-full-authors {\r\n flex-grow: 1;\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n align-items: center;\r\n margin-top: 20px;\r\n padding-top: 40px;\r\n border-top: color(var(--lightgrey) l(+10%)) 1px solid;\r\n}\r\n\r\n.post-full-authors-content {\r\n margin-bottom: 20px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-authors-content p {\r\n margin-bottom: 0;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 1.4rem;\r\n letter-spacing: 0.2px;\r\n text-align: center;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n.post-full-authors-content a {\r\n display: inline-block;\r\n color: color(var(--darkgrey) l(+20%));\r\n font-size: 1.4rem;\r\n font-weight: 600;\r\n text-transform: uppercase;\r\n}\r\n\r\n.post-full-footer .author-list {\r\n justify-content: center;\r\n padding: 10px 20px;\r\n}\r\n\r\n.author-card .author-profile-image,\r\n.author-card .avatar-wrapper {\r\n position: relative;\r\n margin-right: 15px;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item .author-card {\r\n position: absolute;\r\n bottom: 130%;\r\n left: 50%;\r\n z-index: 300;\r\n display: block;\r\n margin-left: -160px;\r\n width: 320px;\r\n font-size: 1.4rem;\r\n letter-spacing: 0.2px;\r\n background: white;\r\n border-radius: 6px;\r\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.08) 0 12px 26px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\r\n opacity: 0;\r\n transition: all 0.3s cubic-bezier(0.4, 0.01, 0.165, 0.99);\r\n transform: scale(0.98) translateY(15px);\r\n pointer-events: none;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item .author-card:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 100%;\r\n left: 50%;\r\n display: block;\r\n margin-left: -12px;\r\n width: 0;\r\n height: 0;\r\n border-top: 12px solid #fff;\r\n border-right: 12px solid transparent;\r\n border-left: 12px solid transparent;\r\n}\r\n\r\n.author-list-item .author-card.hovered {\r\n opacity: 1.0;\r\n transform: scale(1) translateY(0px);\r\n pointer-events: auto;\r\n}\r\n\r\n.author-card .basic-info {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n align-items: center;\r\n padding: 30px 20px 20px 20px;\r\n color: #fff;\r\n background: var(--darkgrey);\r\n border-radius: 6px 6px 0 0;\r\n}\r\n\r\n.author-card .basic-info h2 {\r\n margin: 1em 0 0.5em;\r\n}\r\n\r\n.author-card .bio {\r\n padding: 20px 20px 0;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 650px) {\r\n .author-list-item .author-card {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.basic-info .author-profile-image {\r\n margin: 0;\r\n width: 88px;\r\n height: 88px;\r\n border: none;\r\n}\r\n\r\n.basic-info .avatar-wrapper {\r\n position: relative;\r\n margin: 0;\r\n width: 88px;\r\n height: 88px;\r\n border: none;\r\n background: rgba(229, 239, 245, 0.1);\r\n}\r\n\r\n.basic-info .avatar-wrapper svg {\r\n margin: 0;\r\n width: 88px;\r\n height: 88px;\r\n opacity: 0.15;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.3. Comments\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.post-full-comments {\r\n margin: 0 auto;\r\n max-width: 840px;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.4. Related posts\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.read-next-feed {\r\n display: flex;\r\n flex-wrap: wrap;\r\n margin: 0 -20px;\r\n padding: 40px 0 0 0;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card {\r\n position: relative;\r\n flex: 1 1 300px;\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0 20px 40px;\r\n padding: 25px;\r\n color: #fff;\r\n background: var(--darkgrey) center center;\r\n background-size: cover;\r\n border-radius: 5px;\r\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.06) 8px 14px 38px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n bottom: 0;\r\n left: 0;\r\n display: block;\r\n background: linear-gradient(135deg, rgba(0,40,60,0.8) 0%,rgba(0,20,40,0.7) 100%);\r\n border-radius: 5px;\r\n\r\n backdrop-filter: blur(2px);\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-header {\r\n position: relative;\r\n z-index: 50;\r\n padding-top: 20px;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-header-sitetitle {\r\n display: block;\r\n font-size: 1.3rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-header-title {\r\n margin: 0;\r\n padding: 0 20px;\r\n color: #fff;\r\n font-size: 3rem;\r\n line-height: 1.2em;\r\n letter-spacing: 1px;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-header-title a {\r\n color: #fff;\r\n font-weight: 300;\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-header-title a:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.read-next-divider {\r\n position: relative;\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n height: 80px;\r\n}\r\n\r\n.read-next-divider svg {\r\n width: 40px;\r\n fill: transparent;\r\n stroke: #fff;\r\n\r\n stroke-width: 0.5px;\r\n stroke-opacity: 0.65;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content {\r\n position: relative;\r\n z-index: 50;\r\n flex-grow: 1;\r\n display: flex;\r\n font-size: 1.7rem;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content ul {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n margin: 0 auto;\r\n padding: 0;\r\n text-align: center;\r\n list-style: none;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content li {\r\n margin: 0;\r\n padding: 0;\r\n font-size: 1.6rem;\r\n line-height: 1.25em;\r\n font-weight: 200;\r\n letter-spacing: -0.5px;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content li a {\r\n display: block;\r\n padding: 20px 0;\r\n border-bottom: rgba(255,255,255,0.3) 1px solid;\r\n color: #fff;\r\n font-weight: 500;\r\n vertical-align: top;\r\n transition: opacity 0.3s ease;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content li:first-of-type a {\r\n padding-top: 10px;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-content li a:hover {\r\n opacity: 1;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-footer {\r\n position: relative;\r\n margin: 15px 0 3px 0;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.read-next-card-footer a {\r\n color: #fff;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.5. Floating Header\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.floating-header {\r\n visibility: hidden;\r\n position: fixed;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n left: 0;\r\n z-index: 1000;\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n height: 60px;\r\n border-bottom: rgba(0,0,0,0.06) 1px solid;\r\n background: rgba(255,255,255,0.95);\r\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);\r\n transform: translate3d(0, -120%, 0);\r\n}\r\n\r\n.floating-active {\r\n visibility: visible;\r\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.27, 1);\r\n transform: translate3d(0, 0, 0);\r\n}\r\n\r\n.floating-header-logo {\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0 0 0 20px;\r\n font-size: 1.6rem;\r\n line-height: 1em;\r\n letter-spacing: -1px;\r\n text-overflow: ellipsis;\r\n white-space: nowrap;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-logo a {\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n color: var(--darkgrey);\r\n line-height: 1.1em;\r\n font-weight: 700;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-logo a:hover {\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-logo img {\r\n margin: 0 10px 0 0;\r\n max-height: 20px;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-divider {\r\n margin: 0 5px;\r\n line-height: 1em;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-title {\r\n flex: 1;\r\n overflow: hidden;\r\n margin: 0;\r\n color: #2e2e2e;\r\n font-size: 1.6rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n font-weight: bold;\r\n text-overflow: ellipsis;\r\n white-space: nowrap;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share {\r\n display: flex;\r\n justify-content: flex-end;\r\n align-items: center;\r\n padding-left: 2%;\r\n font-size: 1.3rem;\r\n line-height: 1;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share a {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share svg {\r\n width: auto;\r\n height: 16px;\r\n fill: #fff;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share-label {\r\n flex-shrink: 0;\r\n display: flex;\r\n align-items: center;\r\n margin-right: 10px;\r\n color: rgba(0,0,0,0.7);\r\n font-weight: 500;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share-label svg {\r\n margin: 0 5px 0 10px;\r\n width: 18px;\r\n height: 18px;\r\n stroke: rgba(0,0,0,0.7);\r\n transform: rotate(90deg);\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share-tw,\r\n.floating-header-share-fb {\r\n display: block;\r\n align-items: center;\r\n width: 60px;\r\n height: 60px;\r\n color: #fff;\r\n line-height: 48px;\r\n text-align: center;\r\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share-tw {\r\n background: #33b1ff;\r\n}\r\n\r\n.floating-header-share-fb {\r\n background: #005e99;\r\n}\r\n\r\n.progress {\r\n position: absolute;\r\n right: 0;\r\n bottom: -1px;\r\n left: 0;\r\n width: 100%;\r\n height: 2px;\r\n border: none;\r\n color: var(--blue);\r\n background: transparent;\r\n\r\n appearance: none;\r\n}\r\n\r\n.progress::-webkit-progress-bar {\r\n background-color: transparent;\r\n}\r\n\r\n.progress::-webkit-progress-value {\r\n background-color: var(--blue);\r\n}\r\n\r\n.progress::-moz-progress-bar {\r\n background-color: var(--blue);\r\n}\r\n\r\n.progress-container {\r\n position: absolute;\r\n top: 0;\r\n left: 0;\r\n display: block;\r\n width: 100%;\r\n height: 2px;\r\n background-color: transparent;\r\n}\r\n\r\n.progress-bar {\r\n display: block;\r\n width: 50%;\r\n height: inherit;\r\n background-color: var(--blue);\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 900px) {\r\n .floating-header {\r\n height: 40px;\r\n }\r\n .floating-header-title,\r\n .floating-header-logo {\r\n font-size: 1.5rem;\r\n }\r\n .floating-header-share-tw,\r\n .floating-header-share-fb {\r\n width: 40px;\r\n height: 40px;\r\n line-height: 38px;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 800px) {\r\n .floating-header-logo {\r\n margin-left: 10px;\r\n }\r\n .floating-header-logo a {\r\n color: #2e2e2e;\r\n }\r\n .floating-header-title,\r\n .floating-header-divider {\r\n visibility: hidden;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 450px) {\r\n .floating-header-share-label {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 7.6. Koenig Styles\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n/* For Ghost 1.0 */\r\n.kg-card-markdown {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n align-items: center;\r\n max-width: 920px;\r\n}\r\n\r\n.post-template .kg-card-markdown > p:first-child {\r\n font-size: 1.25em;\r\n line-height: 1.5em;\r\n}\r\n/* ^ .kg-card-markdown will be deprecated */\r\n\r\n\r\n.post-template .kg-post > p:first-child {\r\n font-size: 1.25em;\r\n line-height: 1.5em;\r\n}\r\n\r\n.kg-post {\r\n display: flex;\r\n flex-direction: column;\r\n align-items: center;\r\n max-width: 920px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content .kg-image {\r\n max-width: 100%;\r\n}\r\n\r\n/* Preventing full-width image overlap with post image. */\r\n.post-full-image + .post-full-content .kg-post *:first-child .kg-image {\r\n width: 100%;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content .kg-image-wide {\r\n max-width: 1040px;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content .kg-image-full {\r\n max-width: 100vw;\r\n}\r\n\r\n.kg-image-card figcaption {\r\n font-size: 80%;\r\n margin: -1.5em auto 3em;\r\n}\r\n\r\n.post-full-content .kg-image-full + figcaption {\r\n max-width: 840px;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 1040px) {\r\n .post-full-content .kg-image-full {\r\n width: 100vw;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 1170px) {\r\n .post-full-content .kg-image-full + figcaption {\r\n padding: 0 11vw;\r\n max-width: 100vw;\r\n }\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .post-full-content .kg-image-full + figcaption {\r\n padding: 0 4vw;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 8. Author Template\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.site-header-content .author-profile-image {\r\n z-index: 10;\r\n flex-shrink: 0;\r\n margin: 0 0 20px 0;\r\n width: 100px;\r\n height: 100px;\r\n box-shadow: rgba(255,255,255,0.1) 0 0 0 6px;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content .author-bio {\r\n z-index: 10;\r\n flex-shrink: 0;\r\n margin: 5px 0 10px 0;\r\n max-width: 600px;\r\n font-size: 2rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n font-weight: 300;\r\n letter-spacing: 0.5px;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content .author-meta {\r\n z-index: 10;\r\n flex-shrink: 0;\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n margin: 0 0 10px 0;\r\n font-family: Georgia, serif;\r\n font-style: italic;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content .author-location svg {\r\n height: 1.9rem;\r\n stroke: #fff;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content .bull {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0 12px;\r\n opacity: 0.5;\r\n}\r\n\r\n.site-header-content .social-link:first-of-type {\r\n padding-left: 4px;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 500px) {\r\n .site-header-content .author-bio {\r\n font-size: 1.8rem;\r\n line-height: 1.15em;\r\n letter-spacing: 0;\r\n }\r\n .author-location,\r\n .author-stats {\r\n display: none;\r\n }\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 9. Error Template\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.error-template .site-main {\r\n padding: 7vw 4vw;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-center {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.site-nav-center .site-nav-logo {\r\n margin-right: 0;\r\n}\r\n\r\n.error-message {\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.error-code {\r\n margin: 0;\r\n font-size: 12vw;\r\n line-height: 1em;\r\n letter-spacing: -5px;\r\n opacity: 0.3;\r\n}\r\n\r\n.error-description {\r\n margin: 0;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 3rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n font-weight: 400;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 800px) {\r\n .error-description {\r\n margin: 5px 0 0 0;\r\n font-size: 1.8rem;\r\n }\r\n}\r\n\r\n.error-link {\r\n display: inline-block;\r\n margin-top: 5px;\r\n}\r\n\r\n.error-template .post-feed {\r\n padding-top: 0;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 10. Subscribe Overlay\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.subscribe-overlay {\r\n position: fixed;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n bottom: 0;\r\n left: 0;\r\n z-index: 9000;\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n background: rgba(0,25,40,0.97);\r\n opacity: 0;\r\n transition: opacity 200ms ease-in;\r\n pointer-events: none;\r\n\r\n backdrop-filter: blur(3px);\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay:target {\r\n opacity: 1;\r\n pointer-events: auto;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-content {\r\n position: relative;\r\n z-index: 9999;\r\n margin: 0 0 5vw 0;\r\n padding: 4vw;\r\n color: #fff;\r\n text-align: center;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-logo {\r\n position: fixed;\r\n top: 23px;\r\n left: 30px;\r\n height: 30px;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-title {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0 0 10px 0;\r\n font-size: 6rem;\r\n line-height: 1.15em;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-description {\r\n margin: 0 auto 50px;\r\n max-width: 650px;\r\n font-family: Georgia, serif;\r\n font-size: 3rem;\r\n line-height: 1.3em;\r\n font-weight: 300;\r\n opacity: 0.8;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay form {\r\n display: flex;\r\n justify-content: center;\r\n align-items: center;\r\n margin: 0 auto;\r\n max-width: 500px;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay .form-group {\r\n flex-grow: 1;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay .subscribe-email {\r\n display: block;\r\n padding: 14px 20px;\r\n width: 100%;\r\n border: none;\r\n color: var(--midgrey);\r\n font-size: 2rem;\r\n line-height: 1em;\r\n font-weight: normal;\r\n letter-spacing: 0.5px;\r\n user-select: text;\r\n border-radius: 8px;\r\n transition: border-color 0.15s linear;\r\n\r\n -webkit-appearance: none;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-email:focus {\r\n outline: 0;\r\n border-color: color(var(--lightgrey) l(-2%));\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay button {\r\n display: inline-block;\r\n margin: 0 0 0 15px;\r\n padding: 0 25px;\r\n height: 52px;\r\n outline: none;\r\n color: #fff;\r\n font-size: 1.7rem;\r\n line-height: 37px;\r\n font-weight: 400;\r\n text-align: center;\r\n text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.1);\r\n background: linear-gradient(\r\n color(var(--blue) whiteness(+7%)),\r\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 60%,\r\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 90%,\r\n color(var(--blue) lightness(-4%) saturation(-10%))\r\n );\r\n border-radius: 8px;\r\n box-shadow: 0 0 0 1px inset rgba(0,0,0,0.14);\r\n\r\n -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay button:active,\r\n.subscribe-overlay button:focus {\r\n background: color(var(--blue) lightness(-9%) saturation(-10%));\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-close {\r\n position: absolute;\r\n top: 0;\r\n right: 0;\r\n bottom: 0;\r\n left: 0;\r\n display: block;\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-close:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 40px;\r\n right: 25px;\r\n display: block;\r\n width: 30px;\r\n height: 2px;\r\n background: #fff;\r\n opacity: 0.8;\r\n transform: rotate(45deg);\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-close:after {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 40px;\r\n right: 25px;\r\n display: block;\r\n width: 30px;\r\n height: 2px;\r\n background: #fff;\r\n opacity: 0.8;\r\n transform: rotate(-45deg);\r\n}\r\n\r\n.subscribe-overlay-close:hover {\r\n cursor: default;\r\n}\r\n\r\n\r\n/* 11. Site Footer\r\n/* ---------------------------------------------------------- */\r\n\r\n.site-footer {\r\n position: relative;\r\n padding-top: 20px;\r\n padding-bottom: 60px;\r\n color: #fff;\r\n background: color(var(--darkgrey) l(-15%));\r\n}\r\n\r\n.site-footer-content {\r\n display: flex;\r\n flex-wrap: wrap;\r\n justify-content: space-between;\r\n align-items: center;\r\n color: rgba(255,255,255,0.7);\r\n font-size: 1.3rem;\r\n}\r\n\r\n.site-footer-content a {\r\n color: rgba(255,255,255,0.7);\r\n}\r\n\r\n.site-footer-content a:hover {\r\n color: rgba(255,255,255,1);\r\n text-decoration: none;\r\n}\r\n\r\n.site-footer-nav {\r\n display: flex;\r\n}\r\n\r\n.site-footer-nav a {\r\n position: relative;\r\n margin-left: 20px;\r\n}\r\n\r\n.site-footer-nav a:before {\r\n content: \"\";\r\n position: absolute;\r\n top: 11px;\r\n left: -11px;\r\n display: block;\r\n width: 2px;\r\n height: 2px;\r\n background: #fff;\r\n border-radius: 100%;\r\n}\r\n\r\n.site-footer-nav a:first-of-type:before {\r\n display: none;\r\n}\r\n\r\n@media (max-width: 650px) {\r\n .site-footer-content {\r\n flex-direction: column;\r\n }\r\n .site-footer-nav a:first-child {\r\n margin-left: 0;\r\n }\r\n}"],"sourceRoot":"/source/"}