Custom Ghost theme for my blog, based on Casper https://www.geber.ga
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1 line
34 KiB

  1. {"version":3,"sources":["components/global.css","screen.css"],"names":[],"mappings":"AAqBA,8YA6EI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,SAAU,AACV,aAAc,AACd,eAAgB,AAChB,uBAAyB,CAC5B,AACD,KACI,aAAe,CAClB,AACD,MAEI,eAAiB,CACpB,AACD,aAEI,WAAa,CAChB,AACD,oDAII,WAAY,AACZ,YAAc,CACjB,AAKD,IACI,cAAgB,CACnB,AACD,KACI,sBAAuB,AACvB,uBAAwB,AAExB,0BAA2B,AAC3B,6BAA+B,CAClC,AACD,iBAGI,kBAAoB,CACvB,AACD,EACI,4BAA8B,CACjC,AACD,iBAEI,SAAW,CACd,AACD,SAEI,eAAkB,CACrB,AACD,IACI,iBAAmB,CACtB,AACD,GACI,eAAiB,AACjB,aAAe,CAClB,AACD,MACI,aAAe,CAClB,AACD,QAEI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,cAAe,AACf,uBAAyB,CAC5B,AACD,IACI,SAAY,CACf,AACD,IACI,aAAgB,CACnB,AACD,IACI,QAAU,CACb,AACD,eACI,eAAiB,CACpB,AACD,kBAII,gCAAkC,AAClC,aAAe,CAClB,AACD,sCAKI,SAAU,AACV,cAAe,AACf,YAAc,CACjB,AACD,OACI,iBAAkB,AAClB,WAAa,CAChB,AACD,cAEI,mBAAqB,CACxB,AACD,oEAKI,eAAgB,AAEhB,yBAA2B,CAC9B,AACD,sCAEI,cAAgB,CACnB,AACD,iDAEI,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AACD,MACI,kBAAoB,CACvB,AACD,YACI,YAAc,CACjB,AACD,uCAEI,sBAAuB,AACvB,SAAW,CACd,AACD,4FAEI,WAAa,CAChB,AACD,mBACI,uBAAwB,AAExB,4BAA8B,CACjC,AACD,+FAEI,uBAAyB,CAC5B,AACD,OACI,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AACD,SACI,aAAe,CAClB,AACD,MACI,iBAAkB,AAClB,wBAA0B,CAC7B,AACD,MAEI,SAAW,CACd,AAOD,KAEI,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AAEjB,yCAA8C,CACjD,AACD,UANI,iBAAmB,CAqBtB,AAfD,KAEI,cAAqC,AACrC,yHAAyI,AACzI,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,kCAAmC,AACnC,gBAAiB,AAEjB,mCAAoC,AACpC,kCAAmC,AACnC,oCAAsC,CACzC,AAED,iBACI,iBAAkB,AAClB,kBAA+C,CAClD,AAHD,YACI,iBAAkB,AAClB,kBAA+C,CAClD,AAED,GACI,cAAe,AACf,aAAc,AACd,UAAW,AACX,WAAY,AACZ,SAAU,AACV,4BAAuC,CAC1C,AAED,kCAMI,qBAAuB,CAC1B,AAED,SACI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,QAAU,CACb,AAED,SACI,eAAiB,CACpB,AAED,sBAKI,gBAAoB,CACvB,AAED,MAEI,kBAAoB,CACvB,AAED,wBAII,kBAAoB,AACpB,gBAAkB,CACrB,AAED,GACI,eAAiB,CACpB,AAED,GACI,kBAAoB,CACvB,AAED,GACI,cAAgB,AAChB,iBAAmB,CACtB,AAED,GACI,WAAY,AACZ,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,cAAuB,AACvB,gBAAiB,AACjB,gBAAkB,CACrB,AAED,GACI,eAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,eAAgB,AAChB,gBAAyB,AACzB,8BAA0C,CAC7C,AAED,aACI,cAAgB,AAChB,gBAAiB,AACjB,eAAiB,CACpB,AAED,iBACI,qBAAsB,AACtB,yBAA4B,AAC5B,eAAiB,AACjB,UAAa,CAChB,AAED,wBACI,qBAAuB,CAC1B,AAED,gBACI,eAAkB,CACrB,AACD,kBACI,eAAoB,CACvB,AAED,EACI,cAAiC,AACjC,oBAAsB,CACzB,AAED,QACI,yBAA2B,CAC9B,AAED,kBAMI,aAAc,AACd,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,iCAAmC,CACtC,AAED,GACI,gBAAoB,AACpB,eAAgB,AAChB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,gBAAkB,CACrB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AACD,yBACI,GACI,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,GACI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAQD,MALI,oBAAwB,AACxB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CAOpB,ACrdD,KACI,kBAAoB,CACvB,AAED,KACI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,mBAAoB,AACpB,wBAAmC,AACnC,qBAAuB,CAC1B,AAED,QACI,kBAAmB,AACnB,oBAAqB,AACrB,iBAAmB,CACtB,AAOD,OACI,kBAAmB,AACnB,aAAe,CAClB,AAGD,OACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,UAAY,CACf,AAeD,yBACI,0BACI,iBAAmB,CACtB,AACD,yBACI,kBAAmB,AACnB,UAAW,AACX,WAAa,CAChB,CACJ,AAMD,aACI,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,oBAAqB,AACrB,WAAY,AACZ,iCAAmE,AACnE,qBAAuB,CAC1B,AAED,oBAII,MAAO,AAKP,0BAA6B,CAChC,AAED,uCAXI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,kBAAmB,AAEnB,QAAS,AACT,SAAU,AACV,OAAQ,AACR,UAAY,CAcf,AAVD,mBAQI,YAAa,AACb,sDAA2D,CAC9D,AAED,yDAEI,YAAc,CACjB,AAED,qBACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,eAAgB,AAChB,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,iBAAmB,CACtB,AAED,YACI,SAAU,AACV,UAAW,AACX,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,eAAiB,CACpB,AAED,kBACI,SAAU,AACV,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,oBAAsB,AACtB,UAAa,CAChB,AAMD,UACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AAEb,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,YAAa,AACb,gBAAkB,CAErB,AAED,yBARI,oBAAc,AAAd,aAAc,AAKd,iBAAmB,CActB,AAXD,eAEI,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,kBAAmB,AACnB,oBAAqB,AACrB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AAGjB,iCAAkC,AAClC,4BAA8B,CACjC,AAUD,eACI,cAAe,AACf,iBAAmB,CACtB,AAED,mBACI,cAAe,AACf,YAAa,AACb,UAAY,CACf,AAED,aACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,mBAAoB,AACpB,UAAW,AACX,eAAiB,CACpB,AAED,UAGI,UAAW,AACX,wBAA0B,CAC7B,AAED,sBANI,cAAe,AACf,QAAU,CAWb,AAND,YAGI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,UAAa,CAChB,AAED,kBACI,UAAW,AACX,oBAAsB,CACzB,AAQD,8BACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,oBAAe,AAAf,aAAe,CAClB,AAED,6BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,aACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,SAAU,AACV,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,UAAa,CAChB,AAED,mBACI,SAAW,CACd,AAED,iBACI,cAAe,AACf,SAAW,CACd,AAED,oBACI,aAAe,CAClB,AAED,kBACI,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,sBAAuB,AACvB,WAAY,AACZ,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,mBAAoB,AACpB,UAAa,CAChB,AAED,wBACI,qBAAsB,AACtB,SAAW,CACd,AAED,YACI,UAAa,CAChB,AAED,kBACI,SAAW,CACd,AAED,gBACI,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,SAAW,CACd,AAMD,WACI,kBAAmB,AACnB,YAAa,AACb,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,eAAgB,AAChB,gBAAoB,CACvB,AAED,WACI,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,mBAAoB,AACpB,oBAA+B,AAC/B,sBAAuB,AACvB,2EAAkF,AAClF,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,uBAA0B,CAC7B,AAED,iBACI,mEAA0E,AAC1E,gCAAmC,AACnC,uBAA0B,CAC7B,AAED,sBACI,iBAAmB,CACtB,AAED,iBACI,WAAY,AACZ,aAAc,AACd,iCAAqD,AACrD,qBAAuB,CAC1B,AAED,wBACI,kBAAmB,AACnB,cAAe,AACf,oBAAqB,AACrB,aAAuB,CAC1B,AAED,8BACI,oBAAsB,CACzB,AAED,iBACI,YAAc,CACjB,AAED,mBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,0BAAuB,AAAvB,sBAAuB,AACvB,sBAA+B,AAA/B,6BAA+B,CAClC,AAED,mBACI,yBAA4B,CAC/B,AAED,gBACI,mBAAqB,CACxB,AAQD,yBAEI,sCACI,kBAAe,AAAf,cAAe,AACf,oBAAc,AAAd,YAAc,CACjB,AAED,4DACI,kBAAe,AAAf,aAAe,CAClB,AAED,uDACI,WAAY,AACZ,WAAa,CAChB,AAED,yDACI,mBAAgB,AAAhB,cAAgB,CACnB,AAED,yCACI,gBAAkB,CACrB,AAED,wCACI,iBAAkB,AAClB,kBAAoB,CACvB,AAED,8DACI,mBAAqB,CACxB,AAED,sDACI,mBAAqB,CACxB,CAEJ,AAOD,0BACI,eAAiB,CACpB,AAED,WACI,kBAAmB,AACnB,UAAY,CACf,AAGD,kBACI,iBAAkB,AAClB,cAAe,AACf,qBAAsB,AACtB,iBAAmB,CACtB,AAED,gBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,yBAA0B,AAC1B,gBAAiB,AACjB,iBAAkB,AAClB,aAAqB,CACxB,AAED,qBACI,aAAmB,CAEtB,AAED,iBACI,aAAuB,CAC1B,AAED,cACI,qBAAsB,AACtB,gBAAkB,CACrB,AAED,iBACI,aAAc,AACd,yBAA0B,AAC1B,uBAA2C,AAC3C,sBAAuB,AACvB,iBAAmB,CACtB,AAED,0BACI,iBACI,aAAc,AACd,wBAAyB,AACzB,uBAA2C,AAC3C,qBAAuB,CAC1B,CACJ,AAED,mBACI,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,iBAAkB,AAClB,qBAAsB,AACtB,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,0BAA4B,AAC5B,eAAiB,CACpB,AAED,0BAKI,wBAAyB,AAGzB,SAAW,CAId,AAED,mDAbI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,WAAY,AACZ,aAAc,AAEd,kBAAmB,AACnB,SAAU,AAEV,WAAY,AACZ,6BAAgC,AAChC,gBAAkB,CAerB,AAZD,yBAKI,uBAAwB,AAGxB,UAAY,CAIf,AAED,8BACI,UAAW,AACX,SAAU,AACV,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,aAAmB,CACtB,AAED,0BACI,8BACI,mBAAoB,AACpB,mBAAqB,CACxB,CACJ,AAMD,kBAEI,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,SAAoB,AACpB,cAAe,AACf,eAAmB,CACtB,AAED,+BAPI,oBAAc,AAAd,YAAc,CAUjB,AAHD,aAEI,sBAAoB,AAApB,kBAAoB,CACvB,AAED,mBACI,YAAa,AACb,WAAY,AACZ,iBAAmB,CACtB,AAED,wBACI,SAAU,AACV,SAAW,CACd,AAED,0BACI,cAAuB,AACvB,eAAiB,CACpB,AAED,gCACI,oBAAsB,CACzB,AAED,uBACI,QAAU,CACb,AAMD,gBACI,kBAAqB,AACrB,iBAAmB,CACtB,AAED,sBACI,eAAkB,AAClB,UAAW,AACX,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,aAAsB,CACzB,AAED,kBACI,iBAAkB,AAClB,kBAAoB,CACvB,AAED,qBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,qBAAwB,AAAxB,uBAAwB,AACxB,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,aAAe,CAClB,AAED,4BACI,oBAAa,AAAb,WAAa,CAChB,AAED,iBACI,cAAe,AACf,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,yBAAiD,AACjD,cAAsB,AACtB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,gBAAoB,AACpB,yBAAkB,AAAlB,sBAAkB,AAAlB,qBAAkB,AAAlB,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,oCAAsC,AAEtC,uBAAyB,CAC5B,AAED,uBACI,UAAW,AACX,oBAA6C,CAChD,AAED,uBACI,qBAAsB,AACtB,aAAc,AACd,kBAAmB,AACnB,eAAgB,AAChB,YAAa,AACb,iBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,WAAY,AACZ,oCAAsC,AACtC,kBAAmB,AACnB,kBAAmB,AACnB,oEAKE,AACF,2CAA6C,AAE7C,2CAA6C,CAChD,AAED,2DAEI,kBAA+D,CAClE,AAMD,gBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,eAAgB,AAChB,gBAAoB,CACvB,AAED,gBACI,kBAAmB,AACnB,mBAAgB,AAAhB,eAAgB,AAChB,mBAAoB,AACpB,aAAc,AACd,WAAY,AACZ,uBAA0C,AAC1C,sBAAuB,AACvB,2EAAkF,AAClF,kBAAmB,AACnB,eAAiB,CACpB,AAED,uBACI,WAAY,AACZ,cAAe,AACf,kBAAmB,AACnB,MAAO,AACP,QAAS,AACT,SAAU,AACV,OAAQ,AACR,0EAAyF,CAC5F,AAED,uBACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,iBAAmB,CACtB,AAED,6BACI,kBAAmB,AACnB,SAAU,AACV,eAAgB,AAChB,kBAAmB,AACnB,gBAAiB,AACjB,kBAAoB,CACvB,AAED,wBACI,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,gBAAkB,CACrB,AAED,0BACI,UAAY,CACf,AAED,2BACI,SAAU,AACV,iBAAmB,CACtB,AAED,2BACI,iBAAkB,AAClB,cAAe,AACf,iBAAkB,AAClB,mBAAoB,AACpB,eAAiB,CACpB,AAED,6BACI,qBAAsB,AACtB,mBAAoB,AACpB,iBAAkB,AAClB,eAAiB,CACpB,AAMD,aACI,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,oBAAqB,AACrB,WAAY,AACZ,kBAA2C,CAC9C,AAED,qBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAA+B,AAA/B,8BAA+B,AAC/B,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AAEpB,gBAAkB,CACrB,AAED,4CAJI,wBAA6B,CAMhC,AAED,6BACI,WAA2B,AAC3B,oBAAsB,CACzB,AAED,iBACI,oBAAc,AAAd,YAAc,CACjB,AAED,mBACI,kBAAmB,AACnB,gBAAkB,CACrB,AAED,0BACI,WAAY,AACZ,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,UAAW,AACX,kBAAmB,AACnB,SAAU,AACV,WAAY,AACZ,mBAAoB,AACpB,eAAiB,CACpB,AAED,wCACI,YAAc,CACjB,AAWD,iBACI,kBAAmB,AACnB,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,eAAgB,AAChB,YAAa,AACb,wCAA0C,AAC1C,aAAc,AACd,MAAO,AACP,OAAQ,AACR,QAAS,AACT,+BAAmC,AACnC,iCAAoC,AACpC,4CAAqD,CACxD,AAED,iBACI,mBAAoB,AACpB,wBAAgC,AAChC,4CAAqD,CACxD,AAED,sBACI,kBAAmB,AACnB,iBAAkB,AAClB,kBAAmB,AACnB,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,sBAAwB,CAC3B,AAED,wBACI,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,cAAuB,AACvB,gBAAiB,AACjB,eAAiB,CACpB,AAED,8BACI,oBAAsB,CACzB,AAED,0BACI,gBAAiB,AACjB,iBAAmB,CACtB,AAED,yBACI,aAAc,AACd,eAAiB,CACpB,AAED,uBACI,WAAQ,AAAR,OAAQ,AACR,SAAU,AACV,gBAAkB,AAClB,iBAAkB,AAClB,gBAAiB,AACjB,cAAe,AACf,mBAAoB,AACpB,gBAAiB,AACjB,sBAAwB,CAC3B,AAED,uBAEI,kBAA0B,AAA1B,yBAA0B,AAE1B,gBAAiB,AACjB,iBAAkB,AAClB,aAAe,CAClB,AAED,gDARI,oBAAc,AAAd,aAAc,AAEd,sBAAoB,AAApB,kBAAoB,CAUvB,AAJD,yBAGI,qBAAwB,AAAxB,sBAAwB,CAC3B,AAED,2BACI,UAAW,AACX,YAAa,AACb,UAAY,CACf,AAED,6BACI,oBAAe,AAAf,cAAe,AACf,oBAAc,AAAd,aAAc,AACd,sBAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,kBAAmB,AACnB,qBAAuB,AACvB,eAAiB,CACpB,AAED,iCACI,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,oBAAqB,AACrB,sBAAwB,AACxB,uBAAyB,CAC5B,AAED,oDAEI,cAAe,AACf,WAAY,AACZ,YAAa,AACb,iBAAkB,AAClB,sBAAoB,AAApB,0BAAoB,AAApB,mBAAoB,AACpB,kBAAmB,AACnB,WAAY,AACZ,4CAAqD,CACxD,AAED,0BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,0BACI,kBAAoB,CACvB,AAED,yBACI,iBAAmB,WAAa,CAAE,AAClC,oDAEI,YAAa,AACb,WAAY,AACZ,gBAAkB,CACrB,CACJ,AAED,yBACI,sBAAwB,gBAAkB,CAAE,AAC5C,wBAA0B,aAAe,CAAE,AAC3C,gDAC2B,iBAAmB,CAAE,CACnD,AAED,yBACI,6BAA+B,YAAc,CAAE,CAClD","file":"screen.css","sourcesContent":["/* Variables\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n:root {\n /* Colours */\n --blue: #3eb0ef;\n --green: #a4d037;\n --purple: #ad26b4;\n --yellow: #fecd35;\n --red: #f05230;\n --darkgrey: #343f44;\n --midgrey: #738a94;\n --lightgrey: #c5d2d9;\n --whitegrey: #e5eff5;\n --pink: #fa3a57;\n --brown: #a3821a;\n}\n\n/* Reset\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\nhtml,\nbody,\ndiv,\nspan,\napplet,\nobject,\niframe,\nh1,\nh2,\nh3,\nh4,\nh5,\nh6,\np,\nblockquote,\npre,\na,\nabbr,\nacronym,\naddress,\nbig,\ncite,\ncode,\ndel,\ndfn,\nem,\nimg,\nins,\nkbd,\nq,\ns,\nsamp,\nsmall,\nstrike,\nstrong,\nsub,\nsup,\ntt,\nvar,\ndl,\ndt,\ndd,\nol,\nul,\nli,\nfieldset,\nform,\nlabel,\nlegend,\ntable,\ncaption,\ntbody,\ntfoot,\nthead,\ntr,\nth,\ntd,\narticle,\naside,\ncanvas,\ndetails,\nembed,\nfigure,\nfigcaption,\nfooter,\nheader,\nhgroup,\nmenu,\nnav,\noutput,\nruby,\nsection,\nsummary,\ntime,\nmark,\naudio,\nvideo {\n margin: 0;\n padding: 0;\n border: 0;\n font: inherit;\n font-size: 100%;\n vertical-align: baseline;\n}\nbody {\n line-height: 1;\n}\nol,\nul {\n list-style: none;\n}\nblockquote,\nq {\n quotes: none;\n}\nblockquote:before,\nblockquote:after,\nq:before,\nq:after {\n content: \"\";\n content: none;\n}\ntable {\n border-spacing: 0;\n border-collapse: collapse;\n}\nimg {\n max-width: 100%;\n}\nhtml {\n box-sizing: border-box;\n font-family: sans-serif;\n\n -ms-text-size-adjust: 100%;\n -webkit-text-size-adjust: 100%;\n}\n*,\n*:before,\n*:after {\n box-sizing: inherit;\n}\na {\n background-color: transparent;\n}\na:active,\na:hover {\n outline: 0;\n}\nb,\nstrong {\n font-weight: bold;\n}\ndfn {\n font-style: italic;\n}\nh1 {\n margin: 0.67em 0;\n font-size: 2em;\n}\nsmall {\n font-size: 80%;\n}\nsub,\nsup {\n position: relative;\n font-size: 75%;\n line-height: 0;\n vertical-align: baseline;\n}\nsup {\n top: -0.5em;\n}\nsub {\n bottom: -0.25em;\n}\nimg {\n border: 0;\n}\nsvg:not(:root) {\n overflow: hidden;\n}\ncode,\nkbd,\npre,\nsamp {\n font-family: monospace, monospace;\n font-size: 1em;\n}\nbutton,\ninput,\noptgroup,\nselect,\ntextarea {\n margin: 0; /* 3 */\n color: inherit; /* 1 */\n font: inherit; /* 2 */\n}\nbutton {\n overflow: visible;\n border: none;\n}\nbutton,\nselect {\n text-transform: none;\n}\nbutton,\nhtml input[type=\"button\"],\n/* 1 */\ninput[type=\"reset\"],\ninput[type=\"submit\"] {\n cursor: pointer; /* 3 */\n\n -webkit-appearance: button; /* 2 */\n}\nbutton[disabled],\nhtml input[disabled] {\n cursor: default;\n}\nbutton::-moz-focus-inner,\ninput::-moz-focus-inner {\n padding: 0;\n border: 0;\n}\ninput {\n line-height: normal;\n}\ninput:focus {\n outline: none;\n}\ninput[type=\"checkbox\"],\ninput[type=\"radio\"] {\n box-sizing: border-box; /* 1 */\n padding: 0; /* 2 */\n}\ninput[type=\"number\"]::-webkit-inner-spin-button,\ninput[type=\"number\"]::-webkit-outer-spin-button {\n height: auto;\n}\ninput[type=\"search\"] {\n box-sizing: content-box; /* 2 */\n\n -webkit-appearance: textfield; /* 1 */\n}\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-cancel-button,\ninput[type=\"search\"]::-webkit-search-decoration {\n -webkit-appearance: none;\n}\nlegend {\n padding: 0; /* 2 */\n border: 0; /* 1 */\n}\ntextarea {\n overflow: auto;\n}\ntable {\n border-spacing: 0;\n border-collapse: collapse;\n}\ntd,\nth {\n padding: 0;\n}\n\n\n/* ==========================================================================\n Base styles: opinionated defaults\n ========================================================================== */\n\nhtml {\n overflow-x: hidden;\n overflow-y: scroll;\n font-size: 62.5%;\n\n -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);\n}\nbody {\n overflow-x: hidden;\n color: color(var(--midgrey) l(-25%));\n font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, \"Segoe UI\", Roboto, Oxygen, Ubuntu, Cantarell, \"Open Sans\", \"Helvetica Neue\", sans-serif;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: 1.6em;\n font-weight: 400;\n font-style: normal;\n letter-spacing: 0;\n text-rendering: optimizeLegibility;\n background: #fff;\n\n -webkit-font-smoothing: antialiased;\n -moz-osx-font-smoothing: grayscale;\n -moz-font-feature-settings: \"liga\" on;\n}\n\n::selection {\n text-shadow: none;\n background: color(var(--blue) lightness(+30%));\n}\n\nhr {\n display: block;\n margin: 2em 0;\n padding: 0;\n height: 1px;\n border: 0;\n border-top: 1px solid var(--whitegrey);\n}\n\naudio,\ncanvas,\niframe,\nimg,\nsvg,\nvideo {\n vertical-align: middle;\n}\n\nfieldset {\n margin: 0;\n padding: 0;\n border: 0;\n}\n\ntextarea {\n resize: vertical;\n}\n\np,\nul,\nol,\ndl,\nblockquote {\n margin: 0 0 1.5em 0;\n}\n\nol,\nul {\n padding-left: 2.5em;\n}\n\nol ol,\nul ul,\nul ol,\nol ul {\n margin: 0.5em 0 1em;\n padding-left: 2em;\n}\n\nul {\n list-style: disc;\n}\n\nol {\n list-style: decimal;\n}\n\nli {\n margin: 0.5em 0;\n line-height: 1.6em;\n}\n\ndt {\n float: left;\n margin: 0 20px 0 0;\n width: 120px;\n color: var(--darkgrey);\n font-weight: 500;\n text-align: right;\n}\n\ndd {\n margin: 0 0 5px 0;\n text-align: left;\n}\n\nblockquote {\n margin: 1.6em 0;\n padding: 0 1.6em 0 1.6em;\n border-left: var(--whitegrey) 0.5em solid;;\n}\n\nblockquote p {\n margin: 0.8em 0;\n font-size: 1.2em;\n font-weight: 300;\n}\n\nblockquote small {\n display: inline-block;\n margin: 0.8em 0 0.8em 1.5em;\n font-size: 0.9em;\n opacity: 0.8;\n}\n/* Quotation marks */\nblockquote small:before {\n content: \"\\2014 \\00A0\";\n}\n\nblockquote cite {\n font-weight: bold;\n}\nblockquote cite a {\n font-weight: normal;\n}\n\na {\n color: color(var(--blue) l(-5%));\n text-decoration: none;\n}\n\na:hover {\n text-decoration: underline;\n}\n\nh1,\nh2,\nh3,\nh4,\nh5,\nh6 {\n margin-top: 0;\n line-height: 1.15;\n font-weight: 700;\n text-rendering: optimizeLegibility;\n}\n\nh1 {\n margin: 0 0 0.5em 0;\n font-size: 5rem;\n font-weight: 700;\n}\n@media (max-width: 500px) {\n h1 {\n font-size: 2.2rem;\n }\n}\n\nh2 {\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\n font-size: 1.8rem;\n}\n@media (max-width: 500px) {\n h2 {\n font-size: 1.8rem;\n }\n}\n\nh3 {\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\n font-size: 1.8rem;\n font-weight: 500;\n}\n@media (max-width: 500px) {\n h3 {\n font-size: 1.7rem;\n }\n}\n\nh4 {\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\n font-size: 1.6rem;\n font-weight: 500;\n}\n\nh5 {\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\n font-size: 1.4rem;\n font-weight: 500;\n}\n\nh6 {\n margin: 1.5em 0 0.5em 0;\n font-size: 1.4rem;\n font-weight: 500;\n}\n","/* Components - Groups of Patterns\n/* ---------------------------------------------------------- */\n@import \"components/global.css\";\n\nbody {\n background: #F4F8FB;\n}\n\n.img {\n display: block;\n width: 100%;\n height: 100%;\n border-radius: 100%;\n background-position: center center;\n background-size: cover;\n}\n\n.hidden {\n position: absolute;\n text-indent: -9999px;\n visibility: hidden;\n}\n\n\n/* Layout - Groups of Patterns\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n/* Full width page blocks */\n.outer {\n position: relative;\n padding: 0 4vw;\n}\n\n/* Centered content container blocks */\n.inner {\n margin: 0 auto;\n max-width: 1040px;\n width: 100%;\n}\n\n/* Usage:\n\n<div class=\"outer\">\n <div class=\"inner\">\n Centered content\n </div>\n</div>\n\n*/\n\n/* Home page\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n@media (min-width: 900px) {\n .home-template .post-feed {\n margin-top: -100px;\n }\n .home-template .site-nav {\n position: relative;\n top: -70px;\n z-index: 300;\n }\n}\n\n\n/* Site Header\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.site-header {\n position: relative;\n padding-top: 12px;\n padding-bottom: 12px;\n color: #fff;\n background: color(var(--darkgrey) l(-15%)) no-repeat center center;\n background-size: cover;\n}\n\n.site-header:before {\n display: block;\n content: \"\";\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n z-index: 10;\n background: rgba(0,0,0,0.18);\n}\n\n.site-header:after {\n display: block;\n content: \"\";\n position: absolute;\n bottom: 0;\n left: 0;\n right: 0;\n z-index: 10;\n height: 60px;\n background: linear-gradient(rgba(0,0,0,0),rgba(0,0,0,0.3));\n}\n\n.site-header.no-cover:before,\n.site-header.no-cover:after {\n display: none;\n}\n\n.site-header-content {\n position: relative;\n z-index: 100;\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: center;\n padding: 10vw 0;\n min-height: 200px;\n max-height: 450px;\n text-align: center;\n}\n\n.site-title {\n margin: 0;\n padding: 0;\n font-size: 3.8rem;\n font-weight: 700;\n}\n\n.site-logo {\n max-height: 45px;\n}\n\n.site-description {\n margin: 0;\n padding: 5px 0;\n font-size: 2.2rem;\n font-weight: 300;\n letter-spacing: 0.5px;\n opacity: 0.8;\n}\n\n\n/* Site Navigation\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.site-nav {\n position: relative;\n z-index: 100;\n display: flex;\n align-items: flex-start;\n justify-content: space-between;\n height: 40px;\n font-size: 1.3rem;\n overflow-y: hidden;\n}\n\n.site-nav-left {\n display: flex;\n align-items: center;\n margin-right: 10px;\n padding-bottom: 80px;\n white-space: nowrap;\n overflow-x: auto;\n overflow-y: hidden;\n\n -webkit-overflow-scrolling: touch;\n -ms-overflow-scrolling: touch;\n}\n\n/* Site Nav Hack Explanation (above):\n\nWhat's happening above it .site-nav-left is set to overflow-x and allow sideways scrolling, so that when there isn't enough space for all nav items (either due to lots of nav items, or a small viewport), you can still scroll side-to-side to reach them.\n\nThe knock-on effect of this is ugly browser-scroll bars at the bottom, so 80px of padding-bottom and a 40px fixed height parent (.site-nav) hides that entirely. Slightly hacky code. But nice clean end-result.\n\n*/\n\n.site-nav-logo {\n display: block;\n margin-right: 24px;\n}\n\n.site-nav-logo img {\n display: block;\n height: 21px;\n width: auto;\n}\n\n.nav-menu ul {\n display: flex;\n margin: 0 0 0 -12px;\n padding: 0;\n list-style: none;\n}\n\n.nav-item {\n display: block;\n margin: 0;\n padding: 0;\n text-transform: uppercase;\n}\n\n.nav-item a {\n display: block;\n margin: 0;\n padding: 10px 12px;\n color: #fff;\n opacity: 0.8;\n}\n\n.nav-item a:hover {\n opacity: 1;\n text-decoration: none;\n}\n\n.site-nav-right {\n display: flex;\n align-items: center;\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.social-links {\n display: flex;\n align-items: center;\n flex-shrink: 0;\n}\n\n.social-links a:last-of-type {\n padding-right: 20px;\n}\n\n.social-link {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n margin: 0;\n padding: 10px;\n color: #fff;\n opacity: 0.8;\n}\n\n.social-link:hover {\n opacity: 1;\n}\n\n.social-link svg {\n height: 1.8rem;\n fill: #fff;\n}\n\n.social-link-fb svg {\n height: 1.5rem;\n}\n\n.subscribe-button {\n display: block;\n padding: 4px 10px;\n border: #fff 1px solid;\n color: #fff;\n font-size: 1.2rem;\n line-height: 1em;\n border-radius: 10px;\n opacity: 0.8;\n}\n\n.subscribe-button:hover {\n text-decoration: none;\n opacity: 1;\n}\n\n.rss-button {\n opacity: 0.8;\n}\n\n.rss-button:hover {\n opacity: 1;\n}\n\n.rss-button svg {\n height: 2.1rem;\n margin-bottom: 1px;\n fill: #fff;\n}\n\n\n/* Site Navigation\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.post-feed {\n position: relative;\n z-index: 200;\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin: 0 -15px;\n padding: 30px 0 0 0;\n}\n\n.post-card {\n flex: 1 1 300px;\n margin: 0 15px 30px;\n background: #fff center center;\n background-size: cover;\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.06) 8px 14px 38px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\n border-radius: 5px;\n overflow: hidden;\n transition: all 0.5s ease;\n}\n\n.post-card:hover {\n box-shadow: 0 0 1px rgba(39,44,49,0.10), 0 3px 16px rgba(39, 44, 49,0.07);\n transform: translate3D(0, -1px, 0);\n transition: all 0.3s ease;\n}\n\n.post-card-image-link {\n position: relative;\n}\n\n.post-card-image {\n width: auto;\n height: 200px;\n background: var(--lightgrey) no-repeat center center;\n background-size: cover;\n}\n\n.post-card-content-link {\n position: relative;\n display: block;\n padding: 25px 25px 0;\n color: var(--darkgrey);\n}\n\n.post-card-content-link:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.post-card-title {\n margin-top: 0;\n}\n\n.post-card-content {\n display: flex;\n flex-direction: column;\n justify-content: space-between;\n}\n\n.post-card-excerpt {\n font-family: Georgia, serif;\n}\n\n.post-card-meta {\n padding: 0 25px 25px;\n}\n\n/* Special Styling for first item (below):\n\nThe first (most recent) post in the list is styled to be bigger than the others and take over the full width of the grid to give it more emphasis. Wrapped in a media query to make sure this only happens on large viewports / desktop-ish devices.\n\n */\n\n@media (min-width: 795px) {\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) {\n flex: 1 1 100%;\n display: flex;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) .post-card-image-link {\n flex: 1 1 auto;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) .post-card-image {\n width: 100%;\n height: 100%;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) .post-card-content {\n flex: 0 1 357px;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) h2 {\n font-size: 2.6rem;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) p {\n font-size: 1.8rem;\n line-height: 1.55em;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) .post-card-content-link {\n padding: 30px 30px 0;\n }\n\n .post-feed .post-card:nth-child(6n+1) .post-card-meta {\n padding: 0 30px 30px;\n }\n\n}\n\n\n\n/* Single Post\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.post-template .site-main {\n background: #fff;\n}\n\n.post-full {\n position: relative;\n z-index: 50;\n}\n/* ^ Required to make .post-full-content:before/after z-index stacking work */\n\n.post-full-header {\n max-width: 1000px;\n margin: 0 auto;\n padding: 10vw 3vw 6vw;\n text-align: center;\n}\n\n.post-full-meta {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n text-transform: uppercase;\n font-weight: 600;\n font-size: 1.4rem;\n color: var(--midgrey)\n}\n\n.post-full-meta-date {\n color: var(--blue);\n\n}\n\n.post-full-title {\n color: var(--darkgrey);\n}\n\n.date-divider {\n display: inline-block;\n margin: 0 6px 1px;\n}\n\n.post-full-image {\n height: 800px;\n margin: -5vw -10vw -165px;\n background: var(--lightgrey) center center;\n background-size: cover;\n border-radius: 5px;\n}\n\n@media (max-width: 1170px) {\n .post-full-image {\n height: 600px;\n margin: -5vw -4vw -100px;\n background: var(--lightgrey) center center;\n background-size: cover;\n }\n}\n\n.post-full-content {\n position: relative;\n max-width: 920px;\n min-height: 230px;\n padding: 70px 100px 0;\n margin: 0 auto;\n font-size: 2.2rem;\n line-height: 1.55em;\n font-family: Georgia, serif;\n background: #fff;\n}\n\n.post-full-content:before {\n display: block;\n content: \"\";\n width: 20px;\n height: 200px;\n transform: rotate(-5deg);\n position: absolute;\n top: 15px;\n left: -5px;\n z-index: -1;\n background: rgba(39,44,49,0.20);\n filter: blur(5px);\n}\n\n.post-full-content:after {\n display: block;\n content: \"\";\n width: 20px;\n height: 200px;\n transform: rotate(5deg);\n position: absolute;\n top: 15px;\n right: -5px;\n z-index: -1;\n background: rgba(39,44,49,0.20);\n filter: blur(5px);\n}\n\n.post-full-content blockquote {\n padding: 0;\n border: 0;\n text-align: center;\n font-size: 3rem;\n line-height: 1.5em;\n color: var(--blue);\n}\n\n@media (min-width: 1000px) {\n .post-full-content blockquote {\n margin-left: -150px;\n margin-right: -150px;\n }\n}\n\n\n/* Post Footer\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.post-full-footer {\n display: flex;\n justify-content: space-between;\n // max-width: 700px;\n margin: 0 auto;\n padding: 0 0 6vw 0;\n}\n\n.author-card {\n display: flex;\n align-items: center;\n}\n\n.author-card-image {\n height: 60px;\n width: 60px;\n margin-right: 10px;\n}\n\n.author-card-content h4 {\n margin: 0;\n padding: 0;\n}\n\n.author-card-content h4 a {\n color: var(--darkgrey);\n font-weight: 700;\n}\n\n.author-card-content h4 a:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.author-card-content p {\n margin: 0;\n}\n\n\n/* Subscribe Form\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.subscribe-form {\n padding: 6vw 0 8vw 0;\n text-align: center;\n}\n\n.subscribe-form-title {\n margin: 0 0 3px 0;\n padding: 0;\n font-size: 2.9rem;\n font-weight: 700;\n color: var(--darkgrey)\n}\n\n.subscribe-form p {\n font-size: 1.8rem;\n line-height: 1.55em;\n}\n\n.subscribe-form form {\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n max-width: 420px;\n margin: 0 auto;\n}\n\n.subscribe-form .form-group {\n flex-grow: 1;\n}\n\n.subscribe-email {\n display: block;\n padding: 10px;\n width: 100%;\n border: color(var(--lightgrey) l(+7%)) 1px solid;\n color: var(--midgrey);\n font-size: 1.8rem;\n line-height: 1em;\n font-weight: normal;\n user-select: text;\n border-radius: 5px;\n transition: border-color 0.15s linear;\n\n -webkit-appearance: none;\n}\n\n.subscribe-email:focus {\n outline: 0;\n border-color: color(var(--lightgrey) l(-2%));\n}\n\n.subscribe-form button {\n display: inline-block;\n outline: none;\n margin: 0 0 0 10px;\n padding: 0 20px;\n height: 41px;\n font-size: 1.3rem;\n line-height: 37px;\n font-weight: 400;\n color: #fff;\n text-shadow: 0 -1px 0 rgba(0,0,0,0.1);\n text-align: center;\n border-radius: 5px;\n background: linear-gradient(\n color(var(--blue) whiteness(+7%)),\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 60%,\n color(var(--blue) lightness(-7%) saturation(-10%)) 90%,\n color(var(--blue) lightness(-4%) saturation(-10%))\n );\n box-shadow: 0 0 0 1px inset rgba(0,0,0,0.14);\n\n -webkit-font-smoothing: subpixel-antialiased;\n}\n\n.subscribe-form button:active,\n.subscribe-form button:focus {\n background: color(var(--blue) lightness(-9%) saturation(-10%));\n}\n\n\n/* Related posts\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.read-next-feed {\n display: flex;\n flex-wrap: wrap;\n margin: 0 -15px;\n padding: 30px 0 0 0;\n}\n\n.read-next-card {\n position: relative;\n flex: 1 1 300px;\n margin: 0 15px 30px;\n padding: 25px;\n color: #fff;\n background: var(--darkgrey) center center;\n background-size: cover;\n box-shadow: rgba(39,44,49,0.06) 8px 14px 38px, rgba(39, 44, 49, 0.03) 1px 3px 8px;\n border-radius: 5px;\n overflow: hidden;\n}\n\n.read-next-card:before {\n content: \"\";\n display: block;\n position: absolute;\n top: 0;\n right: 0;\n bottom: 0;\n left: 0;\n background: linear-gradient(135deg, rgba(62,176,239,0.90) 0%,rgba(46,138,172,0.80) 100%);\n}\n\n.read-next-card-header {\n position: relative;\n z-index: 50;\n text-align: center;\n}\n\n.read-next-card-header-title {\n padding: 10px 20px;\n margin: 0;\n font-size: 3rem;\n line-height: 1.2em;\n font-weight: 200;\n letter-spacing: 1px;\n}\n\n.read-next-card-content {\n position: relative;\n z-index: 50;\n font-size: 1.7rem;\n}\n\n.read-next-card-content a {\n color: #fff;\n}\n\n.read-next-card-content ol {\n margin: 0;\n padding: 0 0 0 2em;\n}\n\n.read-next-card-content li {\n padding-left: 5px;\n margin: 20px 0;\n font-size: 1.8rem;\n line-height: 1.8rem;\n font-weight: 200;\n}\n\n.read-next-card-content li a {\n display: inline-block;\n vertical-align: top;\n font-size: 1.6rem;\n font-weight: 500;\n}\n\n\n/* Site Footer\n/* ---------------------------------------------------------- */\n\n.site-footer {\n position: relative;\n padding-top: 20px;\n padding-bottom: 60px;\n color: #fff;\n background: color(var(--darkgrey) l(-15%));\n}\n\n.site-footer-content {\n display: flex;\n justify-content: space-between;\n align-items: center;\n color: rgba(255,255,255,0.7);\n font-size: 1.3rem;\n}\n\n.site-footer-content a {\n color: rgba(255,255,255,0.7);;\n}\n\n.site-footer-content a:hover {\n color: rgba(255,255,255,1);\n text-decoration: none;\n}\n\n.site-footer-nav {\n display: flex;\n}\n\n.site-footer-nav a {\n position: relative;\n margin-left: 20px;\n}\n\n.site-footer-nav a:before {\n content: \"\";\n display: block;\n height: 2px;\n width: 2px;\n position: absolute;\n top: 11px;\n left: -11px;\n border-radius: 100%;\n background: #fff;\n}\n\n.site-footer-nav a:first-of-type:before {\n display: none;\n}\n\n\n\n\n\n\n/* ==========================================================================\n Floating Header\n ========================================================================== */\n\n.floating-header {\n visibility: hidden;\n display: flex;\n align-items: center;\n position: fixed;\n height: 48px;\n border-bottom: rgba(0,0,0,0.06) 1px solid;\n z-index: 1000;\n top: 0;\n left: 0;\n right: 0;\n background: rgba(255,255,255,0.95);\n transform: translate3d(0, -120%, 0);\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);\n}\n\n.floating-active {\n visibility: visible;\n transform: translate3d(0, 0, 0);\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.22, 1, 0.27, 1);\n}\n\n.floating-header-logo {\n margin: 0 0 0 15px;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: 1.3em;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n}\n\n.floating-header-logo a {\n display: flex;\n align-items: center;\n color: var(--darkgrey);\n font-weight: 700;\n line-height: 1em;\n}\n\n.floating-header-logo a:hover {\n text-decoration: none;\n}\n\n.floating-header-logo img {\n max-height: 20px;\n margin-right: 10px;\n}\n\n.floating-header-divider {\n margin: 0 5px;\n line-height: 1em;\n}\n\n.floating-header-title {\n flex: 1;\n margin: 0;\n font-weight: bold;\n font-size: 1.5rem;\n line-height: 1.3;\n color: #2e2e2e;\n white-space: nowrap;\n overflow: hidden;\n text-overflow: ellipsis;\n}\n\n.floating-header-share {\n display: flex;\n justify-content: flex-end;\n align-items: center;\n padding-left: 2%;\n font-size: 1.3rem;\n line-height: 1;\n}\n\n.floating-header-share a {\n display: flex;\n align-items: center;\n justify-content: center;\n}\n\n.floating-header-share svg {\n fill: #fff;\n height: 16px;\n width: auto;\n}\n\n.floating-header-share-label {\n flex-shrink: 0;\n display: flex;\n align-items: center;\n margin-right: 10px;\n color: rgba(0,0,0,0.7);\n font-weight: 500;\n}\n\n.floating-header-share-label svg {\n width: 18px;\n height: 18px;\n margin: 0 5px 0 10px;\n stroke: rgba(0,0,0,0.7);\n transform: rotate(90deg);\n}\n\n.floating-header-share-tw,\n.floating-header-share-fb {\n display: block;\n width: 48px;\n height: 48px;\n line-height: 45px;\n align-items: center;\n text-align: center;\n color: #fff;\n transition: all 500ms cubic-bezier(0.19, 1, 0.22, 1);\n}\n\n.floating-header-share-tw {\n background: #33b1ff;\n}\n\n.floating-header-share-fb {\n background: #005e99;\n}\n\n@media (max-width: 900px) {\n .floating-header { height: 40px; }\n .floating-header-share-tw,\n .floating-header-share-fb {\n height: 40px;\n width: 40px;\n line-height: 38px;\n }\n}\n\n@media (max-width: 800px) {\n .floating-header-logo { margin-left: 10px; }\n .floating-header-logo a { color: #2e2e2e; }\n .floating-header-title,\n .floating-header-divider { visibility: hidden; }\n}\n\n@media (max-width: 450px) {\n .floating-header-share-label { display: none; }\n}\n"],"sourceRoot":"/source/"}