Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Albakham 38e1e5d523
add script
před 2 týdny
bin add script před 2 týdny
fonts/.fonts New před 6 měsíci
ncmpcpp/.ncmpcpp New před 6 měsíci
nvim add script před 2 týdny
redshift/.config New před 6 měsíci
rofi/.config add script před 2 týdny
tmux update před 2 měsíci
vifm/.config/vifm add script před 2 týdny
zathura/.config/zathura Everything's fine před 6 měsíci
zsh add script před 2 týdny
.gitignore Initial commit před 9 měsíci
.gitmodules New setup with sway před 8 měsíci
LICENSE Initial commit před 9 měsíci
README.md Plugins nvim před 5 měsíci
install New setup with sway před 8 měsíci
setup.sh Plugins nvim před 5 měsíci

README.md

__/\\\\\\\\\\\\_______________________________________/\\\\\________/\\\\\\________________________________
 _\/\\\////////\\\___________________________________/\\\///________\////\\\________________________________
 _\/\\\______\//\\\___________________/\\\__________/\\\_______/\\\____\/\\\________________________________
  _\/\\\_______\/\\\_____/\\\\\_____/\\\\\\\\\\\__/\\\\\\\\\___\///_____\/\\\________/\\\\\\\\___/\\\\\\\\\\_
  _\/\\\_______\/\\\___/\\\///\\\__\////\\\////__\////\\\//_____/\\\____\/\\\______/\\\/////\\\_\/\\\//////__
   _\/\\\_______\/\\\__/\\\__\//\\\____\/\\\_________\/\\\______\/\\\____\/\\\_____/\\\\\\\\\\\__\/\\\\\\\\\\_
   _\/\\\_______/\\\__\//\\\__/\\\_____\/\\\_/\\_____\/\\\______\/\\\____\/\\\____\//\\///////___\////////\\\_
    _\/\\\\\\\\\\\\/____\///\\\\\/______\//\\\\\______\/\\\______\/\\\__/\\\\\\\\\__\//\\\\\\\\\\__/\\\\\\\\\\_
    _\////////////________\/////_________\/////_______\///_______\///__\/////////____\//////////__\//////////__

This is just a collection of my dotfiles. I manage them all with GNU stow

Setup