Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Albakham 38e1e5d523
add script
2 tygodni temu
bin add script 2 tygodni temu
fonts/.fonts New 6 miesięcy temu
ncmpcpp/.ncmpcpp New 6 miesięcy temu
nvim add script 2 tygodni temu
redshift/.config New 6 miesięcy temu
rofi/.config add script 2 tygodni temu
tmux update 2 miesięcy temu
vifm/.config/vifm add script 2 tygodni temu
zathura/.config/zathura Everything's fine 6 miesięcy temu
zsh add script 2 tygodni temu
.gitignore Initial commit 9 miesięcy temu
.gitmodules New setup with sway 8 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 9 miesięcy temu
README.md Plugins nvim 5 miesięcy temu
install New setup with sway 8 miesięcy temu
setup.sh Plugins nvim 5 miesięcy temu

README.md

__/\\\\\\\\\\\\_______________________________________/\\\\\________/\\\\\\________________________________
 _\/\\\////////\\\___________________________________/\\\///________\////\\\________________________________
 _\/\\\______\//\\\___________________/\\\__________/\\\_______/\\\____\/\\\________________________________
  _\/\\\_______\/\\\_____/\\\\\_____/\\\\\\\\\\\__/\\\\\\\\\___\///_____\/\\\________/\\\\\\\\___/\\\\\\\\\\_
  _\/\\\_______\/\\\___/\\\///\\\__\////\\\////__\////\\\//_____/\\\____\/\\\______/\\\/////\\\_\/\\\//////__
   _\/\\\_______\/\\\__/\\\__\//\\\____\/\\\_________\/\\\______\/\\\____\/\\\_____/\\\\\\\\\\\__\/\\\\\\\\\\_
   _\/\\\_______/\\\__\//\\\__/\\\_____\/\\\_/\\_____\/\\\______\/\\\____\/\\\____\//\\///////___\////////\\\_
    _\/\\\\\\\\\\\\/____\///\\\\\/______\//\\\\\______\/\\\______\/\\\__/\\\\\\\\\__\//\\\\\\\\\\__/\\\\\\\\\\_
    _\////////////________\/////_________\/////_______\///_______\///__\/////////____\//////////__\//////////__

This is just a collection of my dotfiles. I manage them all with GNU stow

Setup