Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

47 rader
1.2 KiB

{{!< default}}
{{!-- The tag above means: insert everything in this file
into the {body} of the default.hbs template --}}
{{!-- The big featured header, it uses blog cover image as a BG if available --}}
<header class="site-header outer">
<div class="inner">
{{> "site-nav"}}
</div>
</header>
{{!-- Everything inside the #post tags pulls data from the post --}}
{{#post}}
<main id="site-main" class="site-main outer" role="main">
<div class="inner">
<article class="post-full {{post_class}} {{#unless feature_image}}no-image{{/unless}}">
<header class="post-full-header">
<h1 class="post-full-title">{{title}}</h1>
</header>
{{#if feature_image}}
<img class="post-header-image" src="{{feature_image}}">
{{/if}}
<section class="post-full-content">
{{content}}
</section>
</article>
</div>
</main>
{{/post}}
{{!-- The #contentFor helper here will send everything inside it up to the matching #block helper found in default.hbs --}}
{{#contentFor "scripts"}}
<script>
$(function() {
var $postContent = $(".post-full-content");
$postContent.fitVids();
});
</script>
{{/contentFor}}